Ettevõtte veebilehe haldamine sisuhaldussüsteemi WordPress abil

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolitaja Raido Sirvi

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise koht ja registreerimine: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Astangu 27, Tallinn. Õpe toimub arvutiklassis, mis on mõeldud koolituste läbiviimiseks. Olemas on kõik toetavad abivahendid.

Koolituse läbiviimise aeg: september 2020. Täpse graafiku annab koolitaja esimesel kohtumisel.

Koolitajad on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse õpetajad.

Raido Sirvi töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses alates 2011. aastast õpetajana. Ta on lõpetanud 2009.  Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses kutseõppes arvutiteeninduse eriala ning (2013) Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppes kutsepedagoogika eriala. Õpib Tallinna Ülikooli magistriõppes kutseõpetaja erialal.

Sihtrühm: arvutioskusega inimesed (bürootöötajad) ning kellel on vajadus lihtsa, toimiva kodulehe loomiseks- ja haldamiseks. Koolitus sobib ka erialase hariduseta inimestele, kes vajavad enesetäiendamist.

Õppe alustamise nõuded: kontoritarkvara kasutamise algoskused (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), IT valdkonna baasteadmised.

Eesmärk ja väljund
Koolituse lõpuks õppija:

  • Kavandab, loob ja hooldab organisatsiooni vajadustest tuleneva veebilehe, kasutades sisuhaldussüsteemi wordpress
  • Kavandab, loob ja hooldab organisatsiooni vajadustest tuleneva kasutajasõbraliku veebipoe, kasutades organisatsiooni vajadusele vastavat pistikprogrammi

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • veebilehe loomine ja haldamine
  • veebipoe loomine ja haldamine

Grupi suurus: 7 inimest

Info ja registreerimine Kristina Holenev, info@astangu.ee, 687 7231,  5683 2430 või koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 5081016.

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram