Ettevõtte veebilehe haldamine sisuhaldussüsteemi WordPress abil

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 140 akadeemilist tundi (80 õppetundi auditoorset tööd ja 60 õppetundi on praktilist õpet.)

Koolitaja Raido Sirvi

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise koht: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Astangu 27, Tallinn.

Koolituse läbiviimise aeg: 11. september kuni 20.detsember 2017. E 13.00 – 16.00 ja N 9.00 – 14.30

Koolitaja on Raido Sirvi.

 • Raido Sirvi töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses alates 2011. aastast õpetajana. Lõpetanud 2009.  Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses kutseõppes arvutiteeninduse eriala ning (2013). Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppes kutsepedagoogika eriala. Alates 2013. aastast õpib Tallinna Ülikooli magistriõppes kutseõpetaja erialal.

Sihtrühm: arvutioskusega inimesed (bürootöötajad) ning kellel on vajadus lihtsa, toimiva kodulehe loomiseks- ja haldamiseks. Koolitus sobib erialase hariduseta inimestele, kes vajavad enesetäiendamist. Õppele on oodatud erialase hariduseta inimesed, sh vanused 50+, kes on huvitatud oma kodulehe loomisest.
Õppe alustamise nõuded: kontoritarkvara kasutamise algoskused (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), IT valdkonna baasteadmised.

Eesmärk ja väljund:

 • Kavandab, loob ja hooldab organisatsiooni vajadustest tuleneva veebilehe, kasutades sisuhaldussüsteemi WordPress.
 • Kavandab, loob ja hooldab organisatsiooni vajadustest tuleneva kasutajasõbraliku veebipoe, kasutades organisatsiooni vajadusele vastavat pistikprogrammi.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas): 

Veebileht:

 •  veebiprojekti tehnilised realiseerimisvõimalused
 • erinevate veebisüsteemide hindamine ja testimine (ülevaate koostamine)
 • disainivõimalused ja meedia veebilehel
 • veebiprojekti dokumentatsiooni koostamise alused
 • veebiserveri seadistamine ja domeeni valik
 • sisuhaldussüsteemi paigaldamine ja valmiskujundus

Veebipood:

 • veebipoodide sisuhaldussüsteemid
 • sisuhalduse paigaldamine ja seadistamine
 • kujundusmallid
 • toodete haldus
 • maksesüsteemide haldus

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine Kristina Holenev, info@astangu.ee, 687 7231,  5683 2430 või  koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 5081016.

Õppekava

Osaleja avaldus

Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele on oodatud erivajadusega õppijad. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram