FIE raamatupidamine

Koolitaja Ülle Moks

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 35 akadeemilist tundi (20 tundi kontaktõpet, 15 tundi iseseisvat tööd e-õppes)

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksud

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa (arvutiklass 301 ja õpperuum 306)

Koolituse läbiviimise aeg: 24.oktoober, kuni 28. november, kell 17:00 (kolmapäeviti, väljaarvatud 14.11), 4 akad tundi korraga.

Koolitaja Ülle Moks on HKHK majandusarvestuse õpetaja. Aastatel 1991 – 2015 töötas Ülle Maksu- ja Tolliametis. 2009. aastast alates on ta olnud põhitöö kõrvalt Haapsalu Kutsehariduskeskuses majandusarvestuse kutseõpetaja (finantsraamatupidamine II, FIE raamatupidamine, töö-ja palgaarvestus, kulude arvestus ja eelarvestamine). Ülle omab raamatupidamise alast kutset, lõpetades 2008. aastal Haapsalu Kutsehariduskeskuses raamatupidaja eriala ning 2012. aastal Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis majandusarvestuse eriala.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes on huvitatud ettevõtluse alustamisest füüsilisest isikust ettevõtjana või/ja juba tegutsevad FIE-d ning vajavad raamatupidamisalaseid teadmisi. Aga ka erialase hariduseta isikud, kes soovivad alustada ettevõtlusega. Õppe alustamise eelduseks on põhiharidus, arvuti kasutamise oskus igapäevaste toimingute tegemisel.

Eesmärk ja väljundid: koolituse lõpuks on õppijal teadmised FIE´t puudutavast seadusandlusest, FIE kassa- ja tekkepõhisest raamatupidamisest, tulude ja kulude päevaraamatu koostamisest, tuludeklaratsiooni E vormi koostamisest, käibemaksust ja käibedeklaratsiooni koostamisest, FIE kohustustest tööandjana ja maksudeklaratsiooni vormi TSD koostamisest ning füüsilisest isikust ettevõtja maksustamise põhimõtetest.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • FIE kui ettevõtlusvormi eelised ja puudused, tegevuse alustamine
  • FIE tegevust puudutav seadusandlus
  • FIE maksustamine
  • FIE tööandjana
  • FIE kohustused ja võimalused ettevõtluse lõpetamisel ja/või üleminekul

Grupi suurus: 15 inimest

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele