FIE raamatupidamine

Koolitaja Ülle Moks

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 35 akadeemilist tundi, millest 15 tundi on e-õpet.

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksundus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu. Õppeks kasutatakse arvutiklassi, kus on individuaalsed töökohad ja ID-kaardi lugejad. Õppija saab vajadusel kasutada e-õppe jaoks HKHK klassi või raamatukogu.

Koolituse läbiviimise aeg: 09.10 – 27.11.19 (kolmapäeviti), enamasti kell 17:00-20:00, viimasel korral 17:00 -19:15

Koolitaja on Ülle Moks. Ülle on HKHK majandusarvestuse kutseõpetaja ning tal on pikaajaline töökogemus Maksu- ja Tolliametis. Tal on raamatupidaja-assistent  kutsekvalifikatsioon  I järk.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes on huvitatud ettevõtluse alustamisest füüsilisest isikust ettevõtjana või/ja juba tegutsevad FIE-d ning vajavad raamatupidamisalaseid teadmisi. Aga ka erialase hariduseta isikud, kes soovivad alustada ettevõtlusega.

Õppe alustamise nõuded: põhiharidus, arvuti kasutamise oskus igapäevaste toimingute tegemisel.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • Mõistab FIE kui väikeettevõtluse olemust ja sellega kaasnevaid riske, orienteerudes FIE´t puudutavas seadusandluses.
  • Rakendab FIE maksustamise põhimõttes lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest
  • Mõistab kassa- ja tekkepõhise raamatupidamise erinevust lähtudes õigusaktidest;
  • Koostab dokumentide alusel kassapõhist raamatupidamist rakendades päevaraamatu tulude ja kulude arvestuseks ning FIE`t puudutavad aruanded lähtuvalt kehtivast seadusandlusest;
  • Mõistab, kasutades õigusakte, FIE lõpetamisega kaasnevaid võimalusi ja kohustusi.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

Koolitus sisaldab 15 tundi e-õpet Moodle keskkonnas

  • FIE kui ettevõtlusvormi eelised ja puudused, tegevuse alustamine
  • FIE tegevust puudutav seadusandlus
  • FIE maksustamine
  • FIE tööandjana
  • FIE kohustused

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram