FIE raamatupidamine

Koolitaja Ülle Moks

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 35 akadeemilist tundi (20 tundi kontaktõpet, 15 tundi iseseisvat tööd e-õppes)

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksud

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa (arvutiklass 301 ja õpperuum 306)

Koolituse läbiviimise aeg: 11.10 – 22.11 (kolmapäeviti), kell 17:00 -19.15 (4 õppetundi). 15 akad tundi e-õpet tuleb sooritada koolitaja juhendamisel Moodle keskkonnas.

Koolitaja Ülle Moks on HKHK majandusarvestuse õpetaja. Aastatel 1991 – 2015 töötas Ülle Maksu- ja Tolliametis. 2009. aastast alates on ta olnud põhitöö kõrvalt Haapsalu Kutsehariduskeskuses majandusarvestuse kutseõpetaja (finantsraamatupidamine II, FIE raamatupidamine, töö-ja palgaarvestus, kulude arvestus ja eelarvestamine). Ülle omab raamatupidamise alast kutset, lõpetades 2008. aastal Haapsalu Kutsehariduskeskuses raamatupidaja eriala ning 2012. aastal Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis majandusarvestuse eriala.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes on huvitatud ettevõtluse alustamisest füüsilisest isikust ettevõtjana või/ja juba tegutsevad FIE-d ning vajavad raamatupidamisalaseid teadmisi. Aga ka erialase hariduseta isikud, kes soovivad alustada ettevõtlusega. Õppe alustamise eelduseks on põhiharidus, arvuti kasutamise oskus igapäevaste toimingute tegemisel.

Eesmärk ja väljundid: koolituse lõpuks on õppijal teadmised FIE´t puudutavast seadusandlusest, FIE kassa- ja tekkepõhisest raamatupidamisest, tulude ja kulude päevaraamatu koostamisest, tuludeklaratsiooni E vormi koostamisest, käibemaksust ja käibedeklaratsiooni koostamisest, FIE kohustustest tööandjana ja maksudeklaratsiooni vormi TSD koostamisest ning füüsilisest isikust ettevõtja maksustamise põhimõtetest.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • FIE kui ettevõtlusvormi eelised ja puudused, tegevuse alustamine
  • FIE tegevust puudutav seadusandlus
  • FIE maksustamine
  • FIE tööandjana
  • FIE kohustused ja võimalused ettevõtluse lõpetamisel ja/või üleminekul

Grupi suurus: 15 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 521 8963.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.ee. Teiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele