Fotokompositsiooni veebikoolitus -10 reeglit, kuidas pildistada häid fotosid

Koolitaja Aile Nõupuu
Koolitaja Aile Nõupuu

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Õppekavarühm: Reisimine, turism ja vaba aeg

Koolituse maht: 2 akadeemilist tundi veebipõhist õpet, millele lisandub iseseisev töö

Koolituse läbiviimise koht: koolitus toimub veebipõhiselt Youtube’i keskkonnas. Õppija saab koolituse alguses õppevideo lingi ning saab õppematerjali korduvalt vaadata, et kinnistada uusi teadmisi. Kodune iseseisev praktiline töö, mis hõlmab 5-8 ülesannet õpitud teemal, saadetakse põhjaliku selgitusega osalejate emailile.  Tööd laetakse üles Google Photos keskkonda ühisesse kausta, kus toimub koduste tööde analüüs. Kõigi fotode kohta antakse personaalset tagasisidet ja soovitusi.

Koolituse läbiviimise aeg: Esmaspäeval, 11. mail kell 15:00. Koduste tööde esitamise tähtaeg on 1 nädal ning tagasiside andmine koduste tööde kohta toimub samuti nädala jooksul, hiljemalt 25. maiks.

Koolitaja on Aile Nõupuu, HKHK fotograafiaõpetaja. Aile on läbinud mitmeid erialaseid täienduskoolitusi, viinud läbi arvukalt fotokoolitusi ning lühemaid õpitubasid. Koolitaja on Haapsalu Fotoklubi liige ning esinenud oma töödega ka mitmetelfotonäitustel.

Sihtrühm: õppele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad arendada oma teadmisi fotokompositsioonist ning muuta oma fotod põnevamaks ja haaravamaks. Ei ole oluline, millega sa pildistad – kas nutitelefoni või peegelkaameraga, need teadmised on kasulikud kõigile pildistajatele.

Õppe alustamise nõuded: 

 • Arvutikasutamise oskus algtasemel
 • Google konto olemasolu ja interneti kasutusvõimalus, kasutatakse Google Chrome veebibrauserit

Eesmärk ja õpiväljundid:

Fotokompositsiooni lühikoolitusega anname nõuandeid ja soovitusi omanäolisemate, huvitavamate ja tasakaalus fototulemuste saavutamiseks.

Koolituse lõpuks õppija:

 • Kasutab pildistamisel fotokompositsiooni põhitõdesid
 • Kasutab pildistamisel erinevaid rakursse ja kaadriplaane
 • Kasutab pildistamisel objekti esiletoomiseks kontraste
 • Muudab foto huvitavamaks kasutades diagonaale või kurve
 • Arvestab pildistamisel valguse ja ilmastikunähtustega

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

1.Õppevideo „Fotokompositsioon“ iseseisev vaatamine.

Õppevideo teemad:

 • Kolmandikureegel ja fookuspunktid
 • Rakurss ehk vaatenurk
 • Jooned sirgeks või sihilikult viltu?
 • Diagonaalid ja kurvid
 • Perspektiiv
 • Rütm ja mustrid
 • Kontrastid
 • Tekita raame!
 • Vesi ja peegeldused
 • Valgus ja udu

2. Kodune ülesanne: koostada fotoreportaaž kasutades õppevideos läbitud teemasid.

3. Koolitaja tagasiside kodusele tööle Google Photos keskkonnas

Grupi suurus: 12  inimest

Maksumus: 11 eurot (arve alusel)

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745, 5081016. Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga ja õppekavaga.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram