Haapsalu Kutsehariduskeskus alustab sügisest kutsevaliku õppega

Vahel võib olla raske oma tulevast eriala või ametit valida. Et valiku tegemine oleks kergem ja läbimõeldum, on ellu kutsutud kutsevaliku õpe, mis kuulub isikuarengu õppekavarühma ja selle peamiseks eesmärgiks on toetada õppija sujuvat üleminekut edasisele haridusteele või tööturule.

Kutsevaliku õpe alustab sügisel, õppima asumise avaldusi võtame vastu kuni 31. augustini.

 

Õppe sihtrühmaks on noored, kellel on raskusi karjäärivalikutes, näiteks:

  • alates 17- aastased noored, kellel on põhiharidus jäänud pooleli;
  • kes on põhihariduse omandanud lihtsustatud või individuaalse õppekava alusel või vajanud õpingutes teistest enam tuge;
  • noored, kes ei ole veel valmis või ei oska teha erialavalikut;
  • põhiharidusega, kuid varasemalt õpingud katkestanud noored;
  • noored, kes on olnud peale põhikooli kodus ja sooviks haridusteed jätkata, kuid vajavad selleks rohkem tuge;
  • jne…

 

Õpingute käigus tutvub kutsevaliku õppele asunud noor 1-2 HKHK erialaga, samuti õpib ennast rohkem tundma, harjutab suhtlemist ja treenib õpioskusi. Lisaks toimub tema vajadustele vastav üldharidusteadmiste järeleaitamine, et ta saaks oma haridusteed jätkata üldharidus- või kutsekeskharidusõppes.

Õpe toimub väikerühmas (max 12 õppijat), kus õppijale antakse tema õppeprotsessi ja edusammude kohta järjepidevat tagasisidet, kasvatades temas enesekindlust järgmisi eluetappe ette võtta.

Kutsevaliku õppele asunud noor saab tasuta koolilõunat ning tal on võimalus taotleda sõidusoodustust ja majanduslike raskuste korral ka eritoetust.

Pärast kutsevaliku õppe läbimist on õppija saavutanud valmisoleku ning vajalikud teadmised ja oskused selleks, et jätkata õpinguid kutse- või üldharidusõppes ning teinud omale jõukohase ja meelepärase (eriala)valiku.

Kui Teil on huvi kutsevaliku õppe kohta rohkem teada saada, siis pöörduge meie nõustamiskeskuse NÕUKE juht-õppenõustaja Liina Kripsi poole: liina.krips@hkhk.edu.ee

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram