Haapsalu Kutsehariduskeskuses toimus esmakordselt täiskasvanute põhikooli ja gümnaasiumi lõpuaktus

19. juuni 2020 on Haapsalu Kutseharidus-keskusele märgilise tähendusega, sest esmakordselt anti kätte põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistused täiskasvanud õppijatele.

HKHK on esimene kutseõppeasutus Eestis, mis annab kutseõppijate kõrval võimaluse täiskasvanutel omandada põhi- või gümnaasiumiharidust.

Põhikooli lõputunnistuse said kaks ning gümnaasiumi lõputunnistuse kaheksa tublit õpilast, nendest kuus lõpetasid kooli  kiituskirjaga väga heade õppetulemuste eest.

Alates 2019. aasta septembrist  on endine Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium liidetud Haapsalu Kutsehariduskeskusega, kus nad jätkavad täiskasvanutele suunatud üldõpingutega üldhariduse osakonnana.

Palju õnne kõikidele Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonna 1. lennu lõpetajatele ning soovime teile edukaid järgmisi edusamme eluteel!

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram