Haapsalu salli ja räti kudumise koolitus

Koolitaja Siiri Reimann

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 45 akadeemilist tundi (20 õppetundi auditoorset töö ja 25 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: käsitöö

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Tekstiilitööklass 216

Koolituse läbiviimise aeg: 26.09 – 05.12.17 (teisipäeviti), kell 17:00 – 20:00 (4 õppetundi)

Koolitaja Siiri Reimann on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi üldtehniliste distsipliinide ja tööõpetuse eriala. Töötab alates 1991 aastast Haapsalu Gümnaasiumi käsitööõpetajana-metoodikuna, alates 2014 aastast ka Haapsalu Kutsehariduskeskuse silmuskudumise õpetaja. Käsitööõpetajate Seltsi „ Aita” eestseisuse liige, pälvinud kahel korral (2010 ja 2016) aasta Aita tiitli. Läänemaa aasta õpetaja 2010 aastal. Raamatute „ Haapsalu sall” , „ Haapsalu rätt” (2011), „Helga Rüütli sallid” (2013), „ Aasa salli” (2015) ja „ Eesti silmuskudumine” (2014) üks autoritest ja raamatu „ Koome Haapsalu salli” (2016) autor. Saara Käsitöökooli ja Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu üks koolitajatest. Haapsalu Pitsikeskuse üks algataja ja aktiivne liige. Sihtrühm: ettevõtlusega tegelevad käsitöömeistrid, väikeetevõtjad, aga ka alustavad käsitöölised, kes soovivad arendada piirkonnale iseloomulikke käsitööoskuseid või kasutada haapsalu salli/räti motiive oma toodete arendamisel.

Sihtrühm:  ettevõtlusega tegelevad käsitöömeistrid, väikeetevõtjad, aga ka alustvad käsitöölised, kes soovivad arendada piirkonnale iseloomulikke käsitööoskuseid või kasutada haapsalu salli/räti motiive oma toodete arendamisel.

Õppe alustamise nõuded: kudumisoskus

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • koob iseseisvalt haapsalu salli või haapsalu kolmnurkse räti, kasutades õigeid töövahendeid ja töövõtteid
  • viimistleb valminud käsitöötoote vastavalt nõuetele ja teab hooldamispõhimõtteid
  • kasutab oma käsitöötoodete arendamisel haapsalu salli motiive

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Haapsalu salli ja räti ajalugu. Ülevaade Haapsalu salli ja räti kujunemisest 19.saj -21.saj
  • Kudumismaterjal ja töövahendid
  • Silmuskudumise tehnoloogilised alused
  • Tingmärgid. Silmkoe omadused. Silmuste arvutamine, silmuste loomine, parem- ja pahempidised silmused, ääresilmused, kudumi lõpetamine. Silmuste kasvatamine ja kahandamine. Koekiri ja selle lugemine.
  • Äärepitsi kudumine. Äärepitsi õmblemine. Haapsalu salli raamimine ja viimistlemine.
  • Praktiline töö koolitaja juhendamisel: Haapsalu salli/räti kudumine
  • Toote viimistlemine ja hooldamine Pesemine, kuivatamine, aurutamine. Parandamine

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 521 8963.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.ee. Teiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram