Hekkide ja ilupõõsaste hooldus ja lõikamine

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi (14 õppetundi auditoorset töö ja 16 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: aiandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Õppeklass 206 või kooli õueala.

Koolituse läbiviimise graafik:

 • 5.04 (3 t)
 • 12.04. (3 t)
 • 22.04. (8 t) (õppekäik)
 • 26.04. (4 t)
 • 6.mai (8 t) (õppekäik)
 • 10.05. (4 t)

Koolitajad:

 • Ülle Ojamäe
  Koolitaja töötab õpetajana ja õppejuhina alates 2002. Ülle on hobiaednik ning on lõpetanud Hiiumaa Ametikoolis maastikuehitaja eriala. Omab magistrikraadi pedagoogika alal.
 • Liina Krips
  Koolitaja töötab haridussüsteemis õpetaja ja nõustajana alates 2006. Liina on aiandushuvi ning on lõpetanud Hiiumaa Ametikoolis maastikuehitaja eriala. Omab magistrikraadi (eripedagoog-nõustaja).

Sihtrühm:

Aiandusalase hariduseta inimesed, kes vajavad aiandusalaseid teadmisi, aga ka aianduse või maastikuehituse valdkonnas töötavad inimesed, kes vajavad täiendusõpet hekkide ja ilupõõsaste hoolduse ja lõikamise osas. Samuti kohalike omavalitsuste, korteriühistute ja kinnisvarahooldusteenust pakkuvate firmade töötajad, kelle tööülesannete hulka kuulub territooriumil olevate ilupõõsaste ning hekkide hooldamine. Aga ka inimesed vanuses 50+, kes vajavad täienduskoolitust ning kellel uued oskused ja teadmised suurendaksid konkurentsivõimet koolitatavas valdkonnas.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • Valib hekkide ja ilupõõsaste rajamiseks sobilikke taimi
 • Teab hekitaimede ja ilupõõsaste kasvatamise ja kujundamise iseärasusi
 • Valib hekkide ja ilupõõsaste hoolduseks vajalikke tööriistu ja vahendeid
 • Pügab erinevaid hekitüüpe ja ilupõõsaid lähtudes liigilisest eripärast
 • Teab tööde järjekorda

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Hekkide liigitamine kõrguse alusel
 • Erineva kõrgusega hekkideks ja ilupõõsasteks sobivad taimed ning nende kasvatamise ja kujundamise iseärasused
 • Hekkide pügamise ning vanade hekkide tugeva noorendamise taimeliigilased iseärasused
 • Vabakujulisteks hekkideks sobivad taimed ning nende hoolduspõhimõtted
 • Leht- ja okaspuuhekkide ning ilupõõsaste lõikamine. Hekkide ja ilupõõsaste kuju, lõikuse tüübi valik, tööde järjekord, optimaalsete töövahendite valik, töövõtted, tööohutus
 • Eri kõrgusega (leht- ja okaspuu) hekkide ja ilupõõsaste pügamine
 • Noorenduslõikus
 • Õppekäigud toimuvad puukooli ja iluaia külastusena. Teoreetiline õpe on kombineeritud praktilise õppega.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppekava

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram