Hekkide ja ilupõõsaste rajamine, hooldus ja lõikamine

Ülle Ojamäe Koolitaja töötab õpetajana ja õppejuhina alates 2002. Ülle on hobiaednik ning on lõpetanud Hiiumaa Ametikoolis maastikuehitaja eriala. Omab magistrikraadi pedagoogika alal. Liina Krips Koolitaja töötab haridussüsteemis õpetaja ja nõustajana alates 2006. Liina on aiandushuvi ning on lõpetanud Hiiumaa Ametikoolis maastikuehitaja eriala. Omab magistrikraadi (eripedagoog-nõustaja).
Koolitajad Ülle Ojamäe ja Liina Krips

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: aiandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. õppeklass 201

Koolituse läbiviimise aeg: 27.03-19.05.18, kell 17:00. Kolmel korral laupäeviti õppekäigud aedadesse.

Koolitajad on Liina Krips ja Ülle Ojamäe.  Ülle Ojamäe töötab Haapsalu Kutsehariduskeskuses õpetajana ja õppejuhina alates 2002. a. Koolitaja on hobiaednik  ning 2017. aastal lõpetanud Hiiumaa Ametikoolis maastikuehitaja eriala. On koostanud ja läbi viinud aiandusalaseid täienduskoolitusi turbaaia rajamisest ja suvelillede konteineristutusest. Omab magistrikraadi pedagoogika alal. Liina Krips töötab haridussüsteemis õpetaja ja nõustajana alates 2006. aastast. Koolitajal on aiandushuvi ning 2017. a  lõpetas Hiiumaa Ametikoolis maastikuehitaja eriala. On läbi viinud aiandusalaseid täienduskoolitusi sibullillede ja suvelillede istutusalade rajamisest. Omab magistrikraadi (eripedagoog-nõustaja).

Sihtrühm: erialase hariduseta inimesed, kes vajavad aiandusalaseid teadmisi, aga ka aianduse või maastikuehituse valdkonnas töötavad inimesed, kes vajavad täiendusõpet hekkide ja ilupõõsaste hoolduse ja lõikamise osas. Tööealised inimesed vanuses 50+, kes vajavad täienduskoolitust ning kellel uued oskused ja teadmised suurendaksid konkurentsivõimet koolitatavas valdkonnas.

Samuti kohalike omavalitususte, korteriühistute ja kinnisvarahooldusteenust pakkuvate firmade töötajad, kelle tööülesannete hulka kuulub territooriumil olevate ilupõõsaste ning hekkide hooldamine.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • Valib hekkide ja ilupõõsaste rajamiseks sobilikke taimi;
 • Teab hekitaimede ja ilupõõsaste kasvatamise ja kujundamise iseärasusi ;
 • Valib hekkide ja ilupõõsaste hoolduseks vajalikke tööriistu ja vahendeid;
 • Pügab erinevaid hekitüüpe ja ilupõõsaid, lähtudes liigilisest eripärast;
 • Teab tööde järjekorda ja töötab ohutult ja ergonoomiliselt.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Hekkide liigitamine alusel
 • Erineva kõrgusega hekkideks ja ilupõõsasteks sobivad taimed ning nende kasvatamise ja kujundamise iseärasused
 • Hekkide pügamise ning vanade hekkide tugeva noorendamise taimeliigilased iseärasused
 • Vabakujulisteks hekkideks sobivad taimed ning nende hoolduspõhimõtted
  Praktilise õppetegevuse kirjeldus:
 • Leht- ja okaspuuhekkide ning ilupõõsaste lõikamine
 • Hekkide ja ilupõõsaste kuju, lõikuse tüübi valik, tööde järjekord, optimaalsete töövahendite valik, töövõtted, tööohutus
 • Eri kõrgusega (leht- ja okaspuu) hekkide ja ilupõõsaste pügamine
 • Noorenduslõikus

Grupi suurus: 12 inimest

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.eeTeiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele