Õppides ehituskvaliteeti Soomes – HKHK ehitusõpilaste praktika

Praktika kestvus: 2009 – 2010

Praktikal osalejad: 6 ehituseeriala õpilast

Partner: Koolituskeskus Salpaus. Lahti/Soome

Praktika sisu: Üldehituse praktika eesmärgiks on õppida tundma erinevaid müüriladumis- ja krohvimistehnikaid, erinevate materjalide (sh looduskivide) kasutamist müüritöödel, erinevate katusekattematerjalide kasutamist, betoonitöid, puitkonstruktsioonide valmistamist, analüüsivad ja võrdlevad Eesti ja Soome ehituskultuuri ja –tehnoloogiaid.

Ehitusviimistluse praktika eesmärgiks on õppida tundma erinevaid tasandustöid, viimistlusvõtteid, pahteldamis- ja värvimistehnikaid (sh mehhaanilisi) ja -võimalusi, rullmaterjalide paigaldamist, analüüsivad ja võrdlevad Eesti ja Soome ehituskultuuri ning viimistlustehnikaid.

Kivitööde praktika eesmärgiks on õppida tänava- ja äärekivide paigaldamist, erinevate kivide (sh looduskivide) kasutamist kivitöödel, analüüsivad ja võrdlevad Eesti ja Soome ehituskultuuri ning kiviladumistehnikaid.

Projektijuht: AGNI LAATS

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram