HKHK hakkab töökohapõhises õppes koolitama puhastusteenindajaid

2018. aasta jaanuarist asub Haapsalu Kutsehariduskeskus tasuta koolitama asutuste puhastusteenindajaid. Õppeaja kestus on pool aastat ja õpe toimub töökohapõhises õppevormis.

Koolis tuleb õppijal käia 2 päeva kuus, õppeaja jooksul kokku 12 päeva. Tundides õpitakse tundma tänapäevaseid puhastusvahendeid ja efektiivseid töövõtteid. Praktika toimub oma töökohas, kus vastavalt õppekavale kinnistatakse õpitut praktikas. Töökohal juhendab õppijaid praktikajuhendaja. Seega eeldab õppimine töökohapõhises õppes töötamist või tööle asumist erialasel tööl, kus õppijal peab olema tööleping.

Koolituse läbinu saab puhastusteenindaja, tase 3 kvalifikatsioonitunnistuse, mis on kehtiv ka teistes Euroopa maades.

Selle aasta oktoobrist alustatakse HKHK-s ka puhastusteenindajate juhendajate koolitamist. Õpitu annab vajalikud teadmised asutuse majandusjuhatajale, puhastusfirmas töötavale inimesele või töötajale, kelle ülesandeks on uute puhastusteenindajate väljaõpe.

Õppetöö kestab 6 kuud, toimub tsükliõppes 2 nädala järel 2 päeva korraga ja lõpeb puhastusteenindaja juhendaja, tase 4 kvalifikatsioonieksamiga.

Puhastusteenindajate töökohapõhise õppe läbiviimist toetab rahalise vahenditega Euroopa Sotsiaalfond meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ raames.

PRÕM – „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolituspraktika“, „Kutsehariduse maine tõstmine, töökohapõhise õppe laiendamine“ ja “Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ elluviimiseks“.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram