HKHK õpetajad Erasmusega Rumeenias

24.veebruarist 3.märtsini osalesid HKHK õpetajad Liis Rüü, Merle Zibo, Leelo Alasi ja Pille Alekand kaheaastase Erasmus+  koostööprojekti “Re-evaluating Digital Technology to Enhance  Learning (RED)” raames projekti esimesel kohtumisel Rumeenias, Bacaus. Iirimaa St John’s College’i koordineeritavas projektis osalevad lisaks Eestile veel Saksamaa, Hispaania, Rumeenia ja Türgi.

Rumeenias esinesid kõigi riikide esindajad kahe ettekandega. Kõigepealt tutvustati erinevaid õpistiile ja seejärel räägiti  projektikolleegidele, kuidas õppetöös digivahendeid kaasatakse.  HKHK õpetajate ülesandeks oli keskenduda kinesteetilisele õpistiilile. Ettevalmistustöödes oli meile suureks abiks kooli haridustehnoloog Airi Aavik.

Külastasime ka üht lasteaeda, algkooli ja kutsekooli. Toimus mitmeid huvitavaid arutelusid kolleegidega teistest maadest.

Järgmine koostööprojekti kohtumine, kus osalevad lisaks õpetajatele ka õpilased, toimub Hispaanias 29.04- 05.05.

Kuula meie muljeid ja vaata pilte: https://www.youtube.com/watch?v=xrpQ2gRIrQY

Meie kooli projekt RED veebikodu: https://redhkhk.weebly.com/