HKHK õpilaste praktika Euroopas – tutvus rahvusvahelise töömaailmaga

Projekti kestvus: 01.06.2010-31.05.2012

Kaheaastase Leonardo da Vinci praktikaprojekti ” HKHK õpilaste praktika Euroopas – tutvus rahvusvahelise töömaailmaga” jooksul on 58 HKHK õpilasel võimalus lihvida oma ametialaseid oskusi osaledes välispraktikal erinevates Euroopa riikides nagu Saksamaa, Soome, Itaalia, ja Läti. Praktikaprojekt sai kirjutatud, et kutseharidust omandavatel õpilastel oleks suuremad võimalused arendada oma erialaseid ja sotsiaalseid oskusi, avardada oma silmaringi ning panna ennast poovile teises keele- ja kultuurikeskkonnas. Praktikaprojektis osalevad teise ja kolmanda kursuse arvutiteeninduse, tekstiilitöö, ehitusviimistluse, üldehituse, tisleri, koka ja majutusteeninduse õpilased, kes saavad oma kohanemisvõime proovile panna sootuks erinevas elu- ja töökeskkonnas.

2010 ja 2011 aasta sügisel viibivad 3+3 tekstiilieriala õpilast 2-nädalasel praktikal Riia Käsitöö ja Kunstikoolis, kus õpetatakse rõivaste-, tekstiili- ja käsitöö disaini, metalli- ja klaasikunsti ning mitmeid teisi käsitöö ja tarbekunstiga seotud erialasid. Meie praktikandid saavad tundma õppida Lätile iseloomulikke käsitöösuundi, omandada uusi töövõtteid ning võrrelda Eesti ja Läti rahvakunsti sarnasusi ja erinevusi.

2010 ja 2011 kevadel sõidavad 5+5 arvutiteeninduse eriala õppurit Saksamaal Rügeni saarel Putbusis asuvasse IT-Kolledžisse. Saksamaa partnerkool õpetab IT- ja tarkvaraspetsialiste. Esmane kontakt Saksamaa kooliga saadi 2008. aastal Eesti ja Läti korraldaval ühisel Leonardo da Vinci kontaktseminaril. 2010. aasta jaanuaris külastas partnerkooli koordinaator Haapsalu Kutsehariduskeskust, ning septembris 2010 toimus partnerkooli õpilaste praktika Eestis. Samuti külastasid meie õpetajad 2010. aasta aprillis partnerkooli Rügenis.

2010 ja 2011 kevadel sõidavad 4+4 tisleriõpilast ja 6+4 ehitusviimistluse- ja üldehituse õpilast kahte Soome partnerkooli – Omnia Koolituskeskusesse Helsingis ning Salpausi Koolituskeskusesse Lahtis. Mõlema kooliga seob meid pikaajaline koostöö. Omnia Koolituskeskus on suur 7500 õpilasega kool, mis moodustati 4 kutseõppeasutuse ühinemisel ning kus ehituserialadest õpetatakse: majaehitust, ehitusviimistlust, kiviehitust, sanitaartehnikat ja arhitekti assistente. Koolituskeskus Salpaus, mida peetakse üheks parimaks ja mitmekülgsemaks kutsehariduskeskuseks Soomes on väga laialdase erialavalikuga koolituskontsern asukohaga Lahtis, kus väga laialdase erialavaliku hulgas saab õppida ka puidutööd.

2010 ja 2011 kevadel viibivad koka- ja majutusteeninduse eriala õpilased Itaalias. Ka Itaalia partnerkoolidega – Itaalia looderannikul La Spezias asuva I.P.S.A.R.T “G.Casini” ja Marche maakonnas Cingolis paikneva I.P.S.A.R.T “G.Varnelli”-ga on kestnud koostöö aastast 2006. Alates aastast 2007. on toimunud õpilaste praktikad, osalemised võistlustel ja õpetajate vastastikused külaskäigud, mis on sujunud edukalt. Õpilased praktiseerivad Itaalia restoranides nii toiduvalmistamise kui teenindamise alal ning õpivad tundma Vahemere kööki ja sealse toidu eripärasid.

Loe 2011 aasta IT õpilaste Saksamaa praktika blogi SIIT

Loe 2011 aasta IT õpilaste Läti praktika blogi SIIT

Loe 2012 aasta IT õpilaste Saksamaa praktika blogi SIIT

Loe 2012 aasta IT õpilaste Läti praktika blogi SIIT

Itaalia praktika 2011 pilte vaata SIIT Itaalia praktika 2012 pilte vaata SIIT

Soome praktika 2011 pilte vaata SIIT Soome praktika 2012 pilte vaata SIIT

Saksamaa praktikate pilte vaata SIIT

Läti praktikate (IT) pilte vaata SIIT

Läti praktikate (Tekstiilitöö) pilte vaata SIIT

Praktikantide MEMOSID saad lugeda SIIT

Projektijuht: HELI HEIMO

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram