HKHK puiduõpetajad said mööblirestauraatori kutsetunnistuse

Fotol vasakult õpetajad Mari-Liis Õunapuu ja Epp Klimenko

HKHK puiduosakonna kaks õpetajat Epp Klimenko ja Mariliis Õunapuu osalesid mööblirestauraator tase 4 kutseeksamil ja sooritasid selle edukalt.

Mööblirestauraatori tase 4 kutset hakati välja andma alles aasta tagasi. Varem oli mööblirestaureerimise eriala õpilastel võimalik osaleda ainult tisleri eriala kvalifikatsioonieksamitel. Seetõttu tekkis olukord, kus õpetatavatel õpetajatel ei olnud erialast kutset, aga nende õpilastel oli võimalus kutse omandada.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit otsustas tulla vastu õpetajate soovile ja anda neile võimalus sooritada samuti nimetatud kutseeksam. Kutset soovivatel õpetajatel tuli kokku panna tehtud tööde mapp, mis sisaldas nii elulookirjeldust, varasemalt tehtud töid kui ka eneseanalüüsi. Mapp saadeti komisjonile hindamiseks, kes hiljem kutsus kõik taotlejad ka vestlusele.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram