HKHK “Raamatupidaja 2019” on Liili Nurmet

Pildil vasakult: Greteliis Kaljuveer, Liili Nurmet ja Karmen Proos

05. aprillil 2019 toimus raamatupidajate II kursuse õpilaste vahel koolisisene kutsevõistlus “Raamatupidaja 2019”. Kutsevõistlusel osalemine on enne raamatupidamise kutsekvalifikatsioonieksamit hea võimalus teadmised proovile panna, et hinnata enda valmisolekut eksami sooritamiseks.Võistlustöö koosnes teoreetilisest testist arvutil ja praktilistest ülesannetest. Testi osas oli 45 küsimust, igale küsimusele oli aega vastata 1 minut. Ajalimiit on testi sooritamisel väga oluline, sest see paneb õpilased pingelisse olukorda. Kutseeksamil on ka aeg väga oluline ja seetõttu on tähtis seda harjutada ka koolis enne eksami sooritamist. Töö soorituse lävendiks oli 65% õigeid vastuseid, mis on ka kutseeksamil kriteeriumiks.

Võistluste esikolmik kujunes kõigi kursusel osalenute vahel järgmiselt:

HKHK raamatupidaja 2019 – Liili Nurmet
II koht – Greteliis Kaljuveer
III koht – Karmen Proos

Palju edu kõigile raamatupidajatele kutsekvalifikatsioonieksami läbimisel!