HKHK-s algab vastuvõtt

Alates 1. maist algab Haapsalu Kutsehariduskeskuses avalduste vastuvõtt järgmiseks õppeaastaks elektroonselt ja koolis kohapeal tööpäevadel kell 10-14.

Kutsekeskharidus põhikooli baasil: ehitusviimistlusüldehitusbürootöötislerkokkIT-süsteemide nooremspetsialist, majutusteenindus (menetluses uus õppekava turismiettevõtte teenindaja)

Kutseõpe täiskasvanud õppijale tsükliõppes: raamatupidajahooldustöötajamööblirestauraatorehitusplekksepptekstiilkäsitöösilmuskudujamajutusettevõtte juhtimineloodusgiidkokkIT-tugiisikpehme mööbli valmistaja, kiviehitiste restauraator

Kutseõpe baashariduse nõudeta või lihtsustatud õppekava alusel: abikokk

Vastuvõtukomisjonid:
  • 27. juunil põhikooli baasil erialad
  • 17. augustil täiskasvanud õppijate erialad ja täiendav vastuvõtt  põhikooli baasil erialadele

Täpsem info