HKHK-s koolitati turismivaldkonna praktikajuhendajaid

6. märtsil toimus HKHK praktikasüsteemi arendamise projekti raames Läänemaa majutus-, toitlustus- ja turismiettevõtete praktikajuhendajate koolitus. 

Päeva alustati enesearenduse teemal koos koolitaja Tiina Saar-Veelmaaga, kes rääkis tööalastest suhetest ja tööõnnest. Hiljem jätkati praktikasüsteemi sisuliste teemade aruteluga HKHK majutus-, toitlustus- ja turismiteeninduse osakonna juhataja Enna Kallasvee juhatusel.
Praktikasüsteemi arendamisprojekti toetavad ESF ja Innove.