HKHK täiskasvanuharidus läheb rahvusvahelisemaks

Eelmisel nädalal said HKHK-s kokku 5 riigi täiskasvanuhariduse esindajad Hollandist, Kreekast, Itaaliast, Horvaatiast ja Eestist. Algas Erasmus+ K2 koostööprojekt “Adult Education – It’s never too late to learn” (AdELe).

Kahe aasta jooksul vahetatakse kogemusi, tutvutakse eri riikide täiskasvanuharidusega ning kogutakse kokku kõigi osalevate riikide parimad praktikad sellest, kuidas täiskasvanud õppijaid tulemusrikkamalt õppimiseni tuua ning millega neid motiveerida, ja innustada. Projekti eestvedajaks on Haapsalu Kutsehariduskeskus.

Esimesest kohtumisest võtsid osa kõikide partnerriikide projektijuhid, kes esitasid lühiülevaate riigi haridussüsteemist tervikuna ning täiskasvanuhariduse osast haridusmaastikul. Oli huvitav teada saada, et meil kõigil on küll päris palju ühist kuid samuti on igas riigis omad tugevused, nõrkused ja traditsioonid.

Juba projekti kirjutamisfaasis ja partnerite leidmisel võtsime arvesse, et tahame saada kogemusi väga erinevatest täiskasvanuharidust mõjutavatest valdkondadest. Seetõttu on meie projekti jooksul toimuvad koolituskohtumised ka kõik erinevatel teemadel ning iga partner saab ette valmistada just selle, milles tal kõige enam kogemusi. Nii on ka kergem leida, keda meie töötajaskonnast vastav teema kõnetab ning kelle tööelu saadud kogemus kõige enam rikastab. Et pilt oleks laiem, on meie partnerite hulgas nii kutsehariduskoole, kui ka koolitusettevõtteid, kes õpetavad ainult täiskasvanud õppijaid.

Kaheaastase projekti raames käsitletakse koolitusasutuste ja ettevõtete koostööd, koolituskursuste õppekavade väljatöötamist, kursuste müüki, turundamist ja sihtgruppideni jõudmist, tööd erinevate sotsiaalsete ja ealiste gruppidega ning digivahendite kasutamist täiskasvanuõppes ja kursuste väljatöötamisel.

Esimene kohtumine HKHK-s läks edukalt ning töö käigus sai uute partneritega sõpradeks saadud, üheskoos projektitegevused läbi arutatud ning kalenderplaan kuni 2020 aastani paika sätitud. Lisaks kõigele muule toredale jätsid uued koostööpartnerid HKHK-sse ka väga värvilise jälje – ühisele lõuendile maaliti kõikide riikide iseloomulik nägu ning tõdeti, et koostöö algus sai väärikalt jäädvustatud.