Kõigi iirimaa partneritega sai koostöö alguse 2016 aasta sügisel Dublinis toimunud koostööseminarilt “VET Connected – GET Connected“.

Westport College of Further Education asub Iirimaal, Mayo maakonnas, kaunis väikelinnas Westportis. Esimeste praktikantidena käisid Westportis 2017 aasta suvel loodusturismi korralduse õpilased, 2018 kevadel mööblirestauraatorid ning suvel loodusgiidid. Westport’i hooldustööõpilased on jätkuvalt sooritanud oma praktikat Haapsalu rehabilitatsioonikeskuses ning nüüdseks on seal stažeerimas käinud ka hooldustöö õpetaja. Meiepoolselt jätkame loodusturismi (-giidi) ja mööblirestaureerimise eriala õpilaste praktikaga Westportis.

Cork Education and Training Board Corkis ja Collinstown Park Community College Dublinis on koostööpartneriteks töötajate õpirännete korraldamisel. Corkis asuv St John’s College on partneriks ka puidu- ja turismierialade praktikate korraldamisel. Hoogsalt alanud koostöö on viinud 2018 aastaks juba ühise Erasmus+ koostööprojektini “Re-evaluating digital Technology to Enhance Learning“, mis kestab aastani 2020.

Foyle International asub Põhja Iirmaal ja kuulub riiklikult hoopis Ühendkuningriikide koosseisu. Tegemist on erakooliga, kes pakub põhiliselt keeleõpet ingliskeelses keskkonnas ning erinevaid kutseõppe praktiseerimisvõimalusi euroopa projektide toel. Koolil on pikaaegsed rahvusvahelise töö kogemused. HKHK alustas Foyle International’iga koostööd majutusteeninduse eriala praktiktikatega 2018 aasta kevadel.