Välispraktikale kandideerimiseks loe tähelepanelikult läbi alljärgnev INFO. Kui oled endiselt oma soovis kindel, leia oma kursusele ja erialale sobiv praktikariik. Seejärel kliki lingile KANDIDEERIN PRAKTIKALE ja täida kandideerimisvorm, kus selgita pisut täpsemalt miks ja millises riigis soovid oma praktika ellu viia. Kirjuta natuke ka sellest, millised on sinu ootused ning miks just sina oled see õige kandidaat. Kui soovid võid saata motivatsioonikirja ka e-kirja manusena .

PRAKTIKATE KESTVUS on  keskmiselt 30 päeva. Riikide osas võib toimuda muutusi vastavalt kandideerijate arvule ja vastuvõtvate koolide koostöövalmidusele.

PRAKTIKAT FINANTSEERIB Erasmus+ programm HKHK projekti “Head oskused annavad ameti” raames, mis kestab 2019/ 20 ja 2020/21 õppeaastal. Projekti raames saab välismaal praktiseerida kahe õppeaasta jooksul kokku 103 õpilast.

VÄLISPRAKTIKATEGA TEGELEB: välissuhete koordinaator Heli Heimo, tuba 114 (alumine korrus), heli.heimo@hkhk.edu.ee (temale võid saata motivatsioonikirja ka e-kirja manusena).

TÄHTAEG: 11.oktoober 2019

TÄPSED PRAKTIKA KUUPÄEVAD selguvad jooksvalt

VÄLISPRAKTIKALE VALITUD õpilastele saadetakse INFO meilile või teatab sellest rühmajuhendaja või erialaõpetaja.

VÄLISPRAKTIKALE VALITUD õpilased peavad sooritama online keeletesti (selle tulemus ei määra praktikale saamist) ning osa võtma veebipõhisest keelekursusest või kooli poolt korraldatud keeleõppest.

2019/20 õppeaastaks on võimalik kandideerida:

MAJUTUS- TOITLUSTUSERIALAD

Prantsusmaale – KO-18, praktika toimub novembris 2019,

Londonisse – KO-18, K-18, M-18, praktika aeg täpsustub vastavalt kandideerinutele

Austriasse – KO-18, K-18, M-18, praktika aeg veebruar/märts 2020 (eelistatud saksa keele oskajad)

Portugali – KO-18, K-18, M-18 ja M-17, praktika toimub aprill/mai 2020

Hispaaniasse – M-18, praktika toimub kevadel 2020

Iirimaale ja Maltale – LG-18 ja LG-19 (kevad/suvi/sügis 2020)

PUIDU – JA EHITUS- ja KÄSITÖÖ ERIALAD

Hispaaniasse – E-18 ja V-18 (praktika toimub kevadel 2020)

Prantsusmaale – T-18  ja MR-18, praktika toimub märts/aprill 2020

Soome – PM-19 ja MR-19, praktika toimub kevadel 2020 ning tekstiili ja käsitööerialad – praktika toimub talv/kevad 2020 (kestvus 3 nädalat)

Poola – 2019 MR-19, MR-18, praktika toimub  talv/kevad 2020

ÄRITEENINDUSE ERIALAD

Londonisse –  BT-18; RP-18; RP-19; HT-19 *hooldustööl Inglismaal nõutav eelnev erialane töökogemus ja inglise keele oskus, praktika toimub kevad 2020 – märtsi lõpp/aprill/mai vastavalt kandideerinud õpilastele

Iirimaale Dublinisse – IT-18, BT-17; BT-18; praktika toimub kevad 2020 – märtsi lõpp/aprill/mai (praktikad võivad toimuda koolis, mitte ettevõttes), HT-19 *hooldustööl Iirimaal nõutav eelnev erialane töökogemus ja inglise keele oskus

Taani  – IT-17, praktika toimub 2020 kevadel –

Taani ja Hollandisse – HT-19 *soovitatav eelnev erialane töökogemus ja hea inglise keele oskus (Taani) ja TJ-19 (Hollandisse), praktika toimub 2020

Maltale – BT-18, praktika toimub 2020 (täpne aeg kokkuleppel)

KANDIDEERIN PRAKTIKALE

MIDA PEAKSIN VEEL TEADMA?