Välispraktikale kandideerimiseks loe tähelepanelikult läbi alljärgnev INFO. Kui oled endiselt oma soovis kindel, leia oma kursusele ja erialale sobiv praktikariik. Seejärel kliki lingile KANDIDEERIN PRAKTIKALE ja täida kandideerimisvorm, kus selgita pisut täpsemalt miks ja millises riigis soovid oma praktika ellu viia. Kirjuta natuke ka sellest, millised on sinu ootused ning miks just sina oled see õige kandidaat. Kui soovid võid saata motivatsioonikirja ka e-kirja manusena .

PRAKTIKATE KESTVUS on  26 – 30 päeva + 2 päeva reisimiseks.

PRAKTIKAT FINANTSEERIB Erasmus+ programm HKHK projekti “Uued oskused – uued võimalused” raames ja projekt algas 2017/18 ja kestab 2018/19 õppeaastal.

VÄLISPRAKTIKATEGA TEGELEB: välissuhete koordinaator Heli Heimo, tuba 114 (alumine korrus), heli.heimo@hkhk.edu.ee (temale võid saata motivatsioonikirja ka e-kirja manusena).

TÄHTAEG: 20.oktoober 2018

TÄPSED PRAKTIKA KUUPÄEVAD selguvad jooksvalt ning saavad ka siia üles pandud.

VÄLISPRAKTIKALE VALITUD õpilastele saadetakse INFO meilile või teatab sellest rühmajuhendaja või erialaõpetaja.

VÄLISPRAKTIKALE VALITUD õpilased peavad sooritama online keeletesti (selle tulemus ei määra praktikale saamist) ning osa võtma veebipõhisest keelekursusest või kooli poolt korraldatud keeleõppest.

2018/19 õppeaastaks on võimalik kandideerida:

MAJUTUS- TOITLUSTUSERIALAD

Austriasse – praktika toimub veebruar/märts 2019 – K-17 ja/või M-17 (2019 kevadel M-17 teeninduspraktika, hea oleks väike saksa keele oskus)

Londonisse –praktika aeg täpsustub vastavalt kandideerinutele – tõenäoliselt teine poolaasta) – KO-17; K-17; M-17; M-16;

Hispaaniasse – praktika toimub kevadel 2019 – M-17

Iirimaa ja Malta – M-17 (kevad 2019)

LOODUSGIIDID (LG-18) – loodusgiidid saavad kandideerida 2019 aasta suveks (algusega juuni lõpust) – soovin teada teie valmisolekut ja huvipakkuvaid riike (pange avaldusse kirja)  – teie soovid saab uude projekti sisse kirjutada.

 

PUIDU – JA EHITUS- ja KÄSITÖÖ ERIALAD

Hispaaniasse – praktika toimub kevad 2019 –  V-17

Prantsusmaale – toimub talv 2019 – T-17  ja MR-16; MR-17

Soome – praktika toimub kevad 2019 PM-18 ja ehitus-viimistluserialad ning  talv 2019, (kokkuleppel) tekstiili ja käsitööerialad ,  *tekstiilieriade praktika kestvus on 3 nädalat

Poola – praktika toimub  talv/kevad 2019 MR-16, MR-17 ja KR-18

 

ÄRITEENINDUSE ERIALAD

Londonisse –  praktika toimub kevad 2019 – märtsi lõpp/aprill/mai IT-16, IT-17, BT-16; BT-17; RP-17; RP-18; HT-18 *hooldustööl Inglismaal nõutav eelnev erialane töökogemus

Taani  – praktika toimub 2019 kevadel HT-18 *soovitatav eelnev erialane töökogemus

KANDIDEERIN PRAKTIKALE

MIDA PEAKSIN VEEL TEADMA?