HKHK-l on Soomes mitmeid praktikakoole, kellega koostööd tehtud juba aastaid.

Oulu Koolituskeskuses õpetatakse tekstiilitööd ja eriti heal tasemel on sealne kangakudumine. Varem õpetati seal ka mööblivalmistamist ja sadulsepatööd Läbi aegade on Oulus on praktiseerinud HKHK tekstiilitöö, kangakudumise, sadulsepa, mööblirestaureerimise ja tislerieriala õpilased. Ka tekstiilieriala õpetajad on käinud Oulus kogemusi saamas. Selles projektis jätkame koostööd tekstiilitöö ja kangakudumise eriala praktikantidga.

  • 2018 talvel käisid Oulus kangakudumise eriala praktikandid Merike, Kadi, Terje ja Siiri, kelle tegemised leiab Kangahaldjate blogist”.
  • 2016/17 õppeaasta praktikantide Heli, Meeli, Sirle ja Niina BLOGI –  “Tekstiilitöö Oulus”.
  • Tekstiiliõpetaja Marju Oulus stažeerimise BLOGI “Käsitöölised Oulus”.
  • 2015/16 õppeaasta tekstiilitöö õpilaste praktikalugusid loe SIIT (päris lõpus)
  • 2013/14 ja 2014/15 õppeaasta tekstiilitöö õpilaste praktikalugusid saab lugeda SIIT

Tampere Kutsehariduskolledž Tredu on Soome suuruselt teine piirkondik kutse-keskharidust pakkuv õppeasutus Tamperes. Kolledžis õpib 8000 põhikoolijärgset õppijat, 10 000 täiskasvanud õppijat ning töötajate arv on 1200. Kuna Tredus on palju ehitus-puidu valdkonnaga seotud erialasid, siis 2015 aastast oleme vahetanud ehituserialade õpilasi ning hea koostöö on tekkinud ka õpetajate vahel.K

Tavastia Kutseõppekeskus asub HämeenlinnasKoostööd alustasime 2015 aastal sadulsepaeriala praktika korraldamises. Kokku on Tavastia’s praktiseerinud 4 sadulsepa eriala õpilast ning stažeerimas on käinud kaks õpetajat. Jätkame koostööd pehme mööbli valmistajate erialaga.

  • 2017 kevadel stažeerisid sadulsepa erialad õpetaja Janne ja Marek Tavastia Koolituskeskuses, loe ka BLOGI  “Janne Soomes”.
  • 2016/17 õppeaasta sadulsepaeriala praktikatide Gea ja Tiina BLOGI “Sadulsepad teispool soome lahte”.
  • 2016/17 õppeaasta TREDU ja Tavastia praktikantide lugusid loe SIIT
  • 2015/16 õppeaasta TREDU ja Tavastia praktikantide lugusid loe SIIT

Salpaus Koolituskeskuses Lahtis  on aastate jooksul praktiseerimas käinud nii ehitajad, viimistlejad, tislerid kui mööblirestauraatorid.