HKHK rahvusvaheline koostöö

Head oskused annavad ameti

HKHK international - HKHK rahvusvahelised suhted

Tag: IT

Hollandi ja eesti IT õpetajad vahetasid kogemusi

hollandlased_hkhks28.märtsil külastasid HKHK-t IT õpetajad Hollandi REA College’st ning Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest. Hollandi õpetajad viibivad Eestis Erasmus+ projekti raames, et tutvuda eesti kutseharidussüsteemiga. Astangu Keskusega on HKHK IT-õppealast koostööd teinud juba aastaid ning seetõttu oli põnev ka üheskoos hollandi kolleegidega nendel teemadel suhelda.  HKHK-s istutigi koos meie IT õpetajatega ühe laua taha  ning vahetati hulgaliselt ideid ja mõtteid, kuidas IT-õpet paremini korraldada ja õppijaid juhendada. Juttu jätkus kauemaks ning pärast tutvustati hollandlastele ka meie kooli, misjärel nad kevadist Haapsalut avastama suundusid.

Londoni digimaailmas

HKHK_Erasmus_IT_välispraktika_London2015 aastal alustasid esimesed IT praktikandid päris esimest korda välispraktikat tegutsevas ettevõttes Londonis. Sinnamaani olid kõik IT-alased välispraktikad olnud suuremal või vähemal määral partnerkoolipõhised  ja koosnenud partnerkoolide õpetajate poolt juhendatud projektide raames ettekujutletavatele ettevõtetele veebilehtede ja muude IT alaste lahenduste pakkumisest kuni tundidest ja praktikumidest osavõtmiseni.

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén