Hommikusöögiteenindaja koolitus

Registreerin koolitusele

Kerstil on töökogemus toitlustusettevõtetes 16 aastat. Töötab Haapsalu Kutsehariduskeskuses teenindusjuht- kutseõpetajana (al 2008). Kersti on lõpetanud Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakooli (EHTE) toitlustusteenuste korralduse eriala. Ta on EHRL Kelner 4 Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige.
Koolitaja Kersti Õim
Tiina Sootalu on Haapsalu KHK kokandusvaldkonna kutseõpetaja. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika eriala. EHRL kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige alates 2009a, kokk tase IV kutsekvalifikatsioon.
Koolitaja Tiina Sootalu

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi

Õppekava-

rühm: majutamine ja toitlustamine

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. HKHK teeninduse õppeklass 122

Koolituse läbiviimise aeg:  täpsustamisel

Koolitajad on Kersti Õim ja Tiina Sootalu. Kerstil on töökogemus toitlustusettevõtetes 16 aastat. Töötab Haapsalu Kutsehariduskeskuses teenindusjuht-kutseõpetajana (al 2008). Ta on lõpetanud Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakooli (EHTE) toitlustusteenuste korralduse eriala. Kersti on EHRL Kelner 4 Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige.  Tiina Sootalu on Haapsalu KHK kokandusvaldkonna kutseõpetaja. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika eriala. EHRL kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige alates 2009. a, kokk tase IV kutsekvalifikatsioon.

Sihtrühm: erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad asuda (hooaja)tööle või osalise koormusega tööle toitlustusettevõttesse, samuti juba töötavad hommikusöögi teenindajad, kes soovivad saada täiendavaid tööalaseid teadmisi.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Teeb ettevalmistusi vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja valmistab hommikusöögi, järgides hügieeninõudeid,  külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning õiget köögitöö tehnikat.
  • Katab lauad vastavalt klientide arvule ja menüü valikule, oskab iseseisvalt teha erinevaid laudade eelkatteid ja serveerib toidud, arvestades klientide arvu ja kellaaega.
  • Koristab ja puhastab selvelaudu vastavalt juhendile.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Toiduvalmistamise alused. Köögitoimingute planeerimine ja hügieen. Köögiseadmete õpetus. Praktiline toiduvalmistamine: hommikusöögid – erinevad pudrud, omletid, soojad ja külmad võileivad, salatid jne.
  • Teenindusruumide ja lauakatmisvahendite ettevalmistustööd, aja planeerimine, lauakatmisvahendite tundmine, selvelauad ja nende lõplikud eelkatted etteantud menüü alusel, klientide teenindamise protsess selvelaudades, puhastus- ja korrastustööd selvelaudades, toitude ja jookide serveerimine selvelaudades.
  • Praktiline lõputöö – etteantud menüü alusel hommikubufee laua(dade) ettevalmistustööd ning lõplik(ud) eelkate(katted).

Grupi suurus: 12 inimest

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram