Hooldustöö praktilised toimingud inimeste hooldamisel

Koolitaja Jana Raag

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi (10 õppetundi auditoorset töö ja 30 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Hooldustöö klass (hostel, 024)

Koolituse läbiviimise aeg: kevad 2018

Koolitaja on Jana Raag. Jana on lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži tervisejuhi eriala ning tal on Tallinna Meditsiinikooli diplom – rakenduskõrgharidus õenduse erialal. Ta on Haapsalu Kutsehariduskeskuse hooldustöö õpetaja ja kogemustega koolitaja.

Sihtrühm: erineva töökogemuse ja haridustasemega sotsiaalhoolduse valdkonnas töötavad isikud: sotsiaalhooldajad, omavalitsuste sotsiaaltöötajad ja puudega inimeste tugiisikud. Omaste hooldajad või koduhooldusteenuse pakkujad. Samuti ootame huvilisi, kes tulevikus näevad oma tööpanust antud valdkonnas.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • Mõistab abivajaja turvalise ja toetava keskkonna loomise võimalusi
 • Juhendab ja toetab abivajajat elamistoimingutes

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Hoolduse alused
 • Hoolekandetöö terviklikkus: inimene kui biopsühhosotsiaalne tervik
 • Abivajaduse olemus elukulu erinevatel etappidel.
 • Hooldusprotsess
 • Hooldustoimingud
 • Inimese elamise toimingud ja neid mõjutavad tegurid
 • Turvalise keskkonna tagamine. A-ja antiseptika
 • Hingamise ja vereringe jälgimine, pulss, vererõhk, kehatemperatuur
 • Söömine, söötmine, jootmine
 • Eritamine ja abistamine eritamisel
 • Nahk ja naha puhtuse eest hoolitsemine. Lamatiste ennetamine ja hooldus
 • Riietumine ja riietamine
 • Voodihaige hooldus
 • Enesehügieen, intiimpesu voodihaigel, mähkmete vahetus
 • Voodi korrastamine

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 521 8963.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.ee. Teiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele