Hooldustöötaja täienduskoolitus – esmaabi andmine patsiendile ilma spetsiifiliste abivahendite ja ravimiteta

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

Koolituse läbiviimise koht: Läänemaa haigla, Vaba tn 6, Haapsalu

Koolituse läbiviimise aeg: 19. ja 22. märts (10 akad tundi korraga).

Koolitaja on Kaido Voogla.  Kaido on Mediq Eesti OÜ (Eesti) tootejuht. Tallinna Kiirabi.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud täiendõppena juba töötavatele Läänemaa tervishoiu- ja hoolekandeasutuste hooldajatele. Koolitusele on oodatud Läänemaa Haigla töötajad

 Õppe alustamise nõuded:

Töökoha olemasolu tervishoiu-või hoolekandeasutuses.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • Hindab abivajaja tervislikku seisundit, arvestades tema erivajadust.
  • Annab esmaabi õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades trauma ulatust, kasutades õigeid võtteid ja vahendeid lähtuvalt olukorrast.
  • Elustab abivajajat, kasutades käepäraseid abivahendeid.
  • Tunneb liigesetraumasid, eristab lahtist ja kinnist luumurdu ning nendega kaasnevaid ohte oma töös.

Kursuse teemad  on täpsemalt  õppekavas:

  • Seisundi hindamine. (Praktiline töö)
  • Esmaabi. (Praktiline töö)
  • Luumurrud ja liigesetraumad (Teoreetiline töö)

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram