Hooldustöötaja täienduskoolitus – esmaabi andmine spetsiifiliste abivahendite ja ravimiteta patsiendile

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

Koolituse läbiviimise koht: Läänemaa haigla, Vaba tn 6, Haapsalu

Koolituse läbiviimise aeg: 27., 28. märts ja  3. aprill 2018

Koolitaja on Kaido Voogla. Kaido on Mediq Eesti OÜ (Eesti) tootejuht. Tallinna Kiirabi.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud täiendõppena juba töötavatele Läänemaa tervishoiu- ja hoolekandeasutuste hooldajatele.

 Õppe alustamise nõuded:

Töökoha olemasolu tervishoiu-või hoolekandeasutuses.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • Hindab abivajaja tervislikku seisundit, arvestades tema erivajadust.
  • Annab esmaabi õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades trauma ulatust, kasutades õigeid võtteid ja vahendeid lähtuvalt olukorrast.
  • Elustab abivajajat, kasutades käepäraseid abivahendeid.
  • Tunneb liigesetraumasid, eristab lahtist ja kinnist luumurdu ning nendega kaasnevaid ohte oma töös.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Seisundi hindamine. (Praktiline töö)
  • Esmaabi. (Praktiline töö)
  • Luumurrud ja liigesetraumad (Teoreetiline töö)

 

 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.eeTeiega võetakse ühendust.