Hoonete soojustamine ja renoveerimine

vanade puithoonete soojustamine ja renoveerimine
Koolitaja Villu Vapper
vanade puithoonete soosjustamine ja renoveerimine
Koolitaja Mati Kisant

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 120 akadeemilist tundi (40 õppetundi auditoorset tööd ja 80 õppetundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekeel: eesti keeles

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, HKHK ehitusmaja (Tennise tn 10/12).

Koolituse läbiviimise aeg: 6. märts kuni 23. mai (K, N), kell 17:00-21:00

Koolitajad on Villu Vapper ja Mati Kisant. Villu Vapper on HKHK ehitusvaldkonna kutseõpetaja alates aastast 2012. Kutsetunnistus (müürsepp I). Kogemustega koolitaja. Mati Kisant on HKHK ehitusvaldkonna kutseõpetaja. Mati on läbinud mitmeid kutsepedagoogika kursuseid. Vabariiklik koondis Eesti Kolhoosiehitus Eriala – IV kategooria.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud madala erialase kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita töötajatele (50+ vanuses), kes soovivad täiendada oma oskusi vana puithoone renoveerimisel ja soojustamisel, et oma konkurentsivõimet tööturul parandada. Nt: kinnisvarahooldajad ja -haldajad ning ehitustöölised (abitöötajad), ehitusettevõtete töötajad, FIEd jms.

Õppe alustamise nõuded: varasem töökogemus

Eesmärk ja väljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • Hindab vana hoone seisukorda, vajadusel parandab konstruktsiooni, soojustab hoone vastavalt energiatõhususe nõuetele, valides õiged materjalid.
  • Paigaldab vastavalt nõuetele auru- ja tuuletõkke, roovitise ja välis- ning sisevoodrilauad, kasutades õigeid töövõtteid.
  • Viimistleb vana hoonet seest ja väljast, kasutades õigeid töövõtteid ja töövahendeid.
  • Täidab hoone renoveerimisel kõiki tööohutuseeskirju.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas:

  • Vana hoone renoveerimistööd
  • Vooderdise paigaldamine
  • Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade viimistlustööd

Grupi suurus: 10 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram