Iga firma vajab IT-tuge

Sügisel avatakse Haapsalu Kutsehariduskeskuses uus IT-tugiisiku õppekava täiskasvanud õppijale. Uue eriala õppeaeg on 1 aasta, õppetöö toimub tsükliõppes 2 korda kuus neljapäevast laupäevani ning on õppijale tasuta.

Tänapäeval ei ole enam ettevõtet ega asutust, kus arvutite ja infotehnoloogia kasutamine poleks igapäevane tegevus. Nii nagu areneb infotehnoloogia, nii muutuvad ja täiustuvad ka sellega kaasnevad võimalused ja oskused tehnoloogiat ning tarkvara kasutada. Arenevas IT-maailmas peaks igas firmas olema töötaja, kes on kursis infotehnoloogia arengutega ning oskab nõustada kolleege kohapeal. IT-tugiisiku erialaõppe avamisega kutsekoolis on ettevõttel võimalus suunata oma töötajaid omandama täiendavaid arvutioskusi, et kindlustada töökohal IT-tugi.

Tugiisiku tööülesanneteks on arvutikasutajate abistamine ja konsultatsioon kohapeal või telefoni teel; riist- ja tarkvaraga seotud probleemide lahendamine; töö arvutite, lisaseadmete ja arvutivõrguga; tarkvara installeerimine ja konfigureerimine ning dokumentatsiooni koostamine. Põhiõpingute käigus õpitakse hoidma ülal organisatsiooni IT-taristut, tundma süsteemitarkvara ja riistvara ning saadakse teadmised arvitivõrkudest. Valikõpingute raames õpitakse teenuste haldamist, klientidega suhtlemist, projektijuhtimist, laivõrke ja MS servereid, multimeediat või programmeerimist.

Infotehnoloogiaoskusi on Haapsalu Kutsehariduskeskuses õpetatud alates 2005. aastast. Selle aja jooksul on arvutivaldkonna lõputunnistuse omandanud ligikaudu 200 õpilast. Paljud neist töötavad täna mainekates IT-firmades ja -asutustes nagu Skype, Microsoft, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, AS ATEA jpt. IT-, võrgu- või pilveteenuste spetsialistidena, süsteemi administraatorite, veebiarendajate või programmeerijatena.

Põhikooli lõpetajaid õppijaid ootab IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala. Kolme aasta jooksul omandatakse kutsekeskharidus ja põhjalikud arvutialased teadmised. Õppekavas on järgmised ained nagu infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis, rakendustarkvara, IT süsteemide riistvara, arvutivõrgud ja võrguseadmed, Windows operatsioonisüsteemide haldamine, Linux/BSD operatsioonisüsteemide haldamine, operatsioonisüsteemid, rakendusserverite haldus, skriptimisvahendid ja palju muud.

Õppetöö perioodil on õppijatel võimalus elada kooli vahetus läheduses asuvas õpilaskodus. Kõigile õppijatele on ette nähtud transporditoetus, põhikooli baasil õppijatele tasuta koolilõuna. Tublimad õppijad saavad õppetoetust 60 eurot kuus. Vabal ajal saab osaleda arvukates sporditreeningutes või kasutada kooli jõusaali.

Avalduste vastuvõtt sügisestesse õppegruppidesse on alanud. Vastuvõtukomisjonid: 27. juunil IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala test ja vestlus, 17. augustil: IT-tugiisiku eriala test ja vestlus ning põhikoolijärgsete erialade täiendav vastuvõtt.