IT kasutaja algteadmised

Koolituse maht: 180 akadeemilist tundi (80 õppetundi auditoorset tööd ja 80 õppetundi on praktilist õpet. Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides on 20 õppetundi)

Koolitaja Kristjan Traks

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise koht: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Astangu 27, Tallinn.

Koolituse läbiviimise aeg: algus 3. september, kell 9:00. Edaspidi esmaspäeviti kell 14:35 – 16:00, teisipäeviti kell 9:00 – 10:35 ja kolmapäeviti 9:00 – 16:00 (38. nädalal koolitust ei toimu. Toimub ainult 17.09, kell  9 – 12. Edasi tavapärane graafik).

Koolitaja on Kristjan Traks, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse IT õppesuuna juht ja kutseõpetaja. Kristja töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses alates 2012. aastast õpetajana. Lõpetanud 2009. a Tallinna Polütehnikumi eriala „Arvutid ja arvutivõrgud“. Lõpetanud 2015.a Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppes kutsepedagoogika eriala.

Sihtrühm: tööealised isikud, kes vajavad infotehnoloogia alaseid baasteadmisi ja oskuseid, et omandada täiendavaid teadmisi ning asuda tööle IT valdkonnas.

Eesmärk ja väljund:

  • hindab riistvara komplekti vastavust tarkvara nõudmistele ning tuvastab enamlevinud rikkeid
  • mõistab lihtsamate arvutivõrguseadmete kasutusvaldkondi
  • kirjeldab operatsioonisüsteemide funktsioone ning erinevate operatsioonisüsteemide erinevusi ning seadistab neid vastavalt juhisele
  • mõistab infotehnoloogia, arvutite, vahendite ja tarkvara keskseid mõisteid
  • rakendab lihtsamaid meetmeid andmete kaitsmiseks ning varundamiseks

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas): 

  • Arvutite riistvara alused
  • Arvutivõrkude alused
  • Operatsioonisüsteemide funktsioonid ning nende seadistamine
  • Infotehnoloogia valdkonna kesksed
  • Infoturve ning andmete varundamine

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine Kristina Holenev, info@astangu.ee, 687 7231,  5683 2430 või  koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 5081016.

Õppekava

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram