IT kasutaja algteadmised

Koolitaja Kristjan Traks

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 160

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise koht ja registreerimine: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Astangu 27, Tallinn. Õpe toimub arvutiklassis, mis on mõeldud koolituste läbiviimiseks. Olemas on kõik toetavad abivahendid.

Koolituse läbiviimise aeg: 02.09-20.12.19. Graafiku annab koolitaja esimesel kohtumisel

Koolitajad on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse õpetajad. Kristjan Traks on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse IT õppesuuna juht ja kutseõpetaja. Ta töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses alates 2012. aastast õpetajana. Lõpetanud 2009.  Tallinna Polütehnikumi eriala Arvutid ja arvutivõrgud ja lõpetanud 2015. Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppes kutsepedagoogika eriala.

Sihtrühm: tööealised isikud, kes vajavad infotehnoloogia alaseid baasteadmisi ja oskuseid, et omandada täiendavaid teadmisi ning asuda tööle IT valdkonnas.

Eesmärk ja väljund
Koolituse lõpuks õppija:

 • hindab riistvara komplekti vastavust tarkvara nõudmistele ning tuvastab enamlevinud rikkeid
 • mõistab lihtsamate arvutivõrguseadmete kasutusvaldkondi
 • kirjeldab operatsioonisüsteemide funktsioone ning erinevate operatsioonisüsteemide erinevusi ning nende seadistamist
 • mõistab infotehnoloogia, arvutite, vahendite ja tarkvara keskseid mõisteid
 • mõistab infoturbe olulisust ning andmete varundamise vajalikkust
 • rakendab tööülesannete täitmiseks matemaatilisi teadmisi ning oskuseid

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

 • Arvutite riistvara alused
 • Arvutivõrkude alused
 • Operatsioonisüsteemide funktsioonid ning nende seadistamine
 • Infotehnoloogia valdkonna kesksed mõisted
 • Infoturve ning andmete varundamine
 • Erialased matemaatilised teadmised

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram