IT-õpilased korraldasid koolitööna LAN Party

6. ja 7.detsembril korraldasid IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala I kursuse (IT18) õpilased arvutiõpetaja Kristjan Hiisi eestvedamisel arvutivõrkude ja võrguseadmete tundide raames arvutiklassis LAN Party ehk võrgupeo. Ühiselt seati üles arvutivõrk, konfigureeriti mänguserverid ja seadistati võrgu monitooring. Kui koolitöö tehtud, siis katsetati omaloodud võrgus ka arvutimängude mängimist.

Haapsalu Kutsehariduskeskusel on eelnevast ajast pikaajalised kogemused LAN Party’de ehk arvutimängude võrgupidude korraldamises. HKHK LAN Party’d olid väga populaarsed 2006.-2015. aastatel, kui IT-õpilased korraldasid kuni 200 osavõtjaga võrgupidusid. Kogu ürituse korraldus oli õpilaste kanda: turundus ja reklaam, sponsorite leidmine, majutuse ja toitlustuse korraldamine ning loomulikult arvutivõrgu ülesseadmine kooli aulas. Kolmepäevaseid HKHK Lan Party’sid korraldanud õpilased said suurepärase erialase ja ürituste korraldamise kogemuse.

Arvutiõpetaja Kristjan Hiis on HKHK arvutite ja arvutivõrkude eriala vilistlane, kes on ise kooli ajal olnud HKHK Lan Party aktiivne eestvedaja.

Fotogalerii HKHK Facebookis