IT valdkonna alustava spetsialisti koolitus – ettevalmistus tegutsemiseks IT tugiisikuna

Koolituse maht: 120

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise koht: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Astangu 27, Tallinn.

Koolituse läbiviimise aeg:  06.01-12.03.2020. Esmaspäev  09:00 – 14:30. Teisipäev 10:30 – 14:30. Neljapäev 10:30 – 12:00

Koolitajad on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse koolitajad. Kristjan Traks, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse IT õppesuuna juht ja kutseõpetaja. Kristja töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses alates 2012. aastast õpetajana. Lõpetanud 2009. a Tallinna Polütehnikumi eriala „Arvutid ja arvutivõrgud“. Lõpetanud 2015.a Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppes kutsepedagoogika eriala. Raido Sirvi töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses alates 2011. aastast õpetajana. Lõpetanud 2009. a Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses kutseõppes arvutiteeninduse eriala ning 2013.a . Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppes kutsepedagoogika eriala.  Avo Joorits on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse IT õpetaja.  Avo töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses alates 1996. aastast IT valdkonnas õpetajana. Lõpetanud (1977) Tallinna Polütehnilise Instituudi (TTÜ)  eriala „Ehituskonstruktsioonide- ja detailide tootmine“. Lõpetanud 1984 Tartu Ülikooli “Tööstuspsühholoogia“ eriala ning läbinud Tartu Ülikooli „Informaatika õpetajate kutsekursused“  ja „Pedagoogikakursuse“ (1999-2002). Lõpetanud 2004. aastal Eesti Infotehnoloogia Kolledžis IT süsteemide administreerimise eriala.

Sihtrühm: tööealised isikud, kes soovivad leida rakendust ettevõttes IT tugiisikuna või klienditoe töötajana ja mittetöötavad erialata isikud, kes omavad infotehnoloogilisi baasteadmisi, kuid vajavad tööle saamiseks enam oskusi.

Õppe alustamise nõuded: kontoritarkvara kasutamise algoskused (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), IT valdkonna baasteadmised.

Eesmärk ja väljund:

  • korraldab IT-taristu ülalhoidu lähtudes peamiste standardite ja raamistike põhimõtetest ning teenustaseme lepingutest
  • seadistab tööjaamad juhendi alusel lähtudes kasutaja vajadustest
  • nõustab kasutajat tarkvara kasutamiseks baastasemel lähtudes juhendist
  • nõustab IT-taristu ülalhoiu küsimustes lõppkasutajat, lähtudes taristu korraldamise põhimõtetest

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • IT-taristu ülalhoiu standardid ning teenustaseme lepingud
  • Kasutaja nõustamine ülalhoiu küsimustes ning tarkvara kasutamisel
  • Tööjaamade seadmistamine

Grupi suurus: 7 inimest

Info ja registreerimine Kristina Holenev, info@astangu.ee, 687 7231,  5683 2430 või koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 5081016.

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram