Jätkame tööandjate praktikajuhendajate koolitamist

Haapsalu Kutsehariduskeskuse praktikasüsteemi arendamise projekti raames koolitame ka sellel aastal meie erialavaldkondade ettevõttepoolseid praktikajuhendajaid. Kahe aasta jooksul koolitame kokku 203 juhendajat.

21. märtsil toimus puiduvaldkonna koostööseminar meie suurima  koostööpartneri AS Standard bürooruumides, kus võttis meid vastu härra Enn Veskimägi isiklikult. HKHK puiduosakonna juhataja Margus Krips kutsus ühe laua taha kokku nii kutsekoolid, erinevad puiduvaldkonna ettevõtted, Eesti Mööblitootjate Liidu kui ka Tööandjate Keskliidu ja Töötukassa. Koostööseminaril osalesid mitmed ettevõtete esindajad, näiteks Helland Baltics OÜ, Bellfire OÜ, Neiser Croup AS, Kalla Mööbel, AS Standard jpt. Üheskoos arutati, kuidas tagada puidutööstuse jätkuv konkurentsivõime, kvalifitseeritud tööjõud ja piisav järelkasv. Robert Pajussaar Eesti Mööblitootjate Liidust tutvustas kutsestandardite koostamise ning arendamise protsessi ja Eesti Tööandjate Keskliit ning Töötukassa erinevaid toetusi ettevõtetele, kuidas enda töötajaid harida ja täiendada. Päeva läbivaks teemaks oli aga HKHK puiduerialade praktikaprotsess ja selle analüüs – kuidas praktikandi ja juhendaja vahel toimuks konstruktiivne koostöö ning praktikaprotsessi lõppedes oleks vajalikud õpiväljundid saavutatud. Kõik kohalviibijad kinnitasid, et selliseid kohtumisi tuleks korraldada rohkem, et üheskoos arutada ühise valdkonna aktuaalseid teemasid.

27. märtsil toimus Läänemaa raamatupidamise valdkonna koostööpartnerite kohtumine, kus HKHK äriteenuste osakonnajuhataja Marelle Möllil oli võimalus nii endiseid kui ka tulevasi raamatupidamiseriala praktikapartnereid tänada ja anda tagasisidet toimunud koostöö kohta. Ettevõtete esindajad andsid ka koolile väga palju ideid  ja tagasisidet kogu õppetöö- ja praktikaprotsessile. Arutelu oli väga põhjalik ja kõiki osapooli hõlmav, kuna osalejate seas olid nii ettevõtete esindajad (Nigula Piim, L-Nigula vallavalitsus, Haapsalu Linnavalitsus, Haapsalu Linnamajanduse AS, Haapsalu Tarbijate Ühistu, Tradilo OÜ, AS Heal, Haapsalu Kuurort AS, Rico OÜ, V. Finantser OÜ, KAVA Finants OÜ) kui ka osad meie õpilased kui tulevased partnerid ja ka vilistlased. Üheskoos jõuti järelduseni, et raamatupidamiseriala on küll raske ja põhjalikku ning pidevat tööd nõudev, kuid siiski väga hädavajalik, sest ettevõtetes on puudus headest raamatupidajatest. Tänutäheks meeldiva ja jätkuva koostöö eest korraldasime osalejatele ka piduliku lõunasöögi, mille valmistasid meie kooli kokad Annika Möls ja Ülle Tuur ning lõunasööki teenindasid õpetaja Kersti Õim koos oma õpilastega.

Annika Armipaik-Nukki
Haapsalu Kutseharidusekeskuse praktikasüsteemi arendamise projektijuht