Kujundamise põhikursus Adobe Illustratoril

Koolitaja Agur Paesüld
Koolitaja Agur Paesüld

Registreerin koolitusele

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse maht: 28 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu. Koolitus toimub kooli arvutiklassis, kus on olemas kõik õppeks vajalikud programmid ja vahendid.

Koolituse läbiviimise aeg: 27.oktoober kuni 17.november 2020. Seitse õppepäeva, 4 akad tundi korraga. Õpe toimub teisipäeviti ja neljapäeviti, kell 17:15- 20:15.

Koolitaja on Agur Paesüld. Agur töötab Postimehes veebiinfograafika kujundaja ja toimetajana. Koolitajal on bakalaureuse kraad kartograafias ja geoinformaatikas (Geograafia Instituut, Tartu Ülikool. 2007) ning ta on kaitsnud lõputöö teemal: “Kartograafiliste kujutusviiside võimalikud innovatsioonid ajalehekaartide näitel”. Ta on ettevõtja alates 2008. aastast, vabakutseline infograafika disainer ja toimetaja, kaartide koostaja ja kujundaja, video- ja fotograaf. Aguril on rikkalik töökogemus infograafiliste artiklite autorina ja kujundajana, töötades Eestimaa Looduse Fondis ning AS Äripäev. Agur Paesüld on omandanud mitmekülgseid kogemusi ka kartograafia ning geoinfosüsteemide vallas, töötades AS Regios ja Eesti Maa-ametis ning osaledes erinevates ruumiandmeprojektides EOMapi ning Eesti Geoloogiakeskuse teenistuses jms. Ta on võitnud mitmeid auhindu, millest esile võib tuua EALLi OHHOO! preemia Eesti Majandusmaastiku kaardi eest, European Newspaper Award infograafika kategoorias Eesti lennuruumi kujutamise eest ja Aasta innovaator Äripäevas (2007).

Sihtrühm: õppele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad paremini orienteeruda Adobe Illustrator programmis ja luua seal diagrammide, kaartide, skeemide ja andmete visualiseerimise maailmas ning soovivad omandada praktilised alusoskused infograafika ja kaartide loomiseks digitaaltehnoloogia abil. Õppe alustamise tingimused – arvutialased oskused igapäevakasutaja tasemel ehk head baasteadmised. Õppe muudab sisukamaks, kui õppijal on olemas kujundamisülesanne. Algkoolituse lõpus on võimalik jätkata õpet jätkukursusel.

Eesmärk ja väljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • Mõistab erinevate trükiste, logode ja veebibannerite kujundamisloogikat programmis Adobe Illustrator.
  • Mõistab digitaalse kujundustöö peamisi etappe, oskab Adobe Illustrator’it, InDesign’i ja Photoshop’i integreeritult kasutada ja koostab iseseisvalt temaatilise kaardi, diagrammi ja infotahvli, järgides kartograafia ning infograafika esitamise põhinõudeid ning kasutades enamlevinud arvutiprogramme.

Teemad täpsemalt õppekavas

  • Tutvumine Mac töökeskkonnaga ning kursuse käigus kasutatavate programmidega.
  • Lihtsamad sissejuhatavad harjutused Adobe Illustratoriga. Töövõtted ja tööruumi seadistamine.
  • Mida üldse kujutab endast infograafika, mis on ja mis ei ole infograafika. Infograafika ja visualiseerimine –  kus kohas jookseb piir, mille poolest erineb infograafika illustratsioonist.

Grupi suurus: 10-12 inimest

Maksumus: 138 eurot

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745, 5081016

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram