Kaasaegne eesti köök – trendid, suunad, võimalused

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: kokandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Õppeköök 123. Köögis on olemas kõik õppeks vajalikud vahendid. Õppeköögis on vahetusjalatsid kohustuslikud.

Koolituse läbiviimise aeg: oktoober 2020

Koolitaja on Tiina Sootalu. 

Sihtrühm: abikokad, kokad või teised erialase tasemehariduseta toitlustusteeninduses töötavad täiskasvanud, kes soovivad toiduvalmistamise valdkonnas oma teadmisi ning oskusi täiendada ja parandada. Aga ka erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad töötada toitlustusettevõttes (sh nt hooajaliselt või ka osalise koormusega) või saada täiendavaid tööalaseid teadmisi.

Õppe alustamise nõuded: soovitav on seos toitlustusvaldkonnaga.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • oskab valida erinevate kalaliikide vahel ja kasutada neid menüü koostamisel ja toidukordade planeerimisel
  • roogib erinevaid Eesti vetest püütud kalu, arvestades tööohutuse- ja toiduhügieeninõudeid
  • valmistab toiduvalmistamise põhitehnoloogiaid kasutades kvaliteedi ja toiduhügieeni nõuetele vastavaid roogasid kalast

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Tooraine tundmine (erinevad kalaliigid) ja selle kasutamise võimalused roogade valmistamisel, lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest.
  • Kalade eeltöötlemine ja töötlemine. Rookimine.
  • Seadmed ja töövahendid kalaroogade valmistamisel. Kuumtöötlus.
  • Hügieeninõuded. Tehnoloogilise kaardi koostamine.
  • Kalaroogade valmistamine ning serveerimine: eelroogade ja pearoogade valmistamine ja sobivate lisandite valmistamine ja serveerimine. Kvaliteet.

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram