Kaasaegne eesti köök – trendid, suunad, võimalused

Tiina Sootalu

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: kokandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Õppeköök

Koolituse läbiviimise aeg: 8 november kuni 29. november (neljapäeviti), kell 17:00

Koolitajad on Tiina Sootalu. Tiina  on lisaks kokanduse erialale lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika. Kutseõpetaja HKHK-s alates 2005. aastast. EHRL Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige alates 2009. aastast. Tal on kokk tase IV kutsekvalifikatsioon.

Sihtrühm:

  • toitlustusteenust pakkuva ettevõtte töötajatele toiduvalmistamise alaseks enesetäienduseks.
  • õppijad, kes vajavad konkurentsivõime kasvatamiseks täienduskoolitust (erialase hariduseta tööealine elanik või vanuses 50+)

 Õppe alustamise nõuded: soovitav on seos toitlustusvaldkonnaga.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • tunneb hetkel Eestis valtsevaid toidutrende ja suundi
  • kasutab kaasaegseid köögiseadmeid ja vahendeid
  • valmistab värskest toorainest toite uudseid tehnoloogiad kasutades

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Toitlustuse hetketrendide ning uudsete seadmete, vahendite ja tehnoloogiate tutvustamine.
  • Eelroogade ja tänava nn näputoitude praktiline valmistamine kasutades uudseid seadmeid ja tehnoloogiaid.
  • Liha, kala, köögiviljade ja puuviljade madaltemperatuuril ja vaakumis valmistamine. Selleks Combi ahju ja souse vide seadme kasutamine.

Grupi suurus: 15 inimest

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram