Käsitööesemete pildistamine ja veebiturundus

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Registreerin koolitusele

Koolitaja Heli Heimo
Koolitaja Aile Nõupuu

Koolituse maht: 34 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Õppeklass 113 ja arvutiklass 301

Koolituse läbiviimise aeg: 07.03. – 25.04.18, kolmapäeviti,  kell 17:00 -20:00

Koolitajad on Aile Nõupuu, Heli Heimo ja Agni Laats.

 Aile Nõupuu töötas aastatel 1993-2005 Taebla Kutsekeskkoolis käsitöö- ja kunstiõpetajana. Alates 2005. aastast on ta Haapsalu Kutsehariduskeskuse arendusdirektor, kelle ülesannete hulka kuulub kooli

Koolitaja Agni Laats

turundustegevuste juhtimine ning kooli kodulehe ja sotsiaalmeedia haldamine. Aile on viinud ellu mitmeid fotograafia täienduskoolitusi ning aastast 2015 on ta Haapsalu Fotoklubi liige. 2016. aastast on ta juhendanud käsitöötoodete pildistamise ja veebiturunduse koolitusi. Haridus: 1998 Tallinna Ülikool käsitöö- ja kodunduse õpetaja; 2011 Haapsalu Rahvaülikool fotograafia algkursus; 2012 EKA Avatud Akadeemia kujundusgraafika. Heli Heimo on Haapsalu Kutsehariduskeskuse välissuhete koordinaator. Heli on ka väikeettevõtja (Nordfashion OÜ), tegevusala on käsitööesemete müük (sh Etsy keskkonna kasutajana). Alates 2015. a arvutikoolituste kogemus (HKHK sisekoolitused). Agni Laats  lõi 2015. aastal  oma brändi AgniFELT. Samal aastal sai loodud koduleht, e-pood Etsy-is, FB fännileht ning instagram. Aastal 2017 avas ta viltimissalongi Lihula mõisas. Agni on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis majanduseriala ja  Haapsalu Kutsehariduskeskuses rahvusliku tekstiili eriala.

Sihtrühm: Käsitöö väikeettevõtjad, kellel puuduvad oskused toodete internetipõhiseks müügiks; käsitööga tegelevad kutseoskusteta inimesed, kellel on soov hakata selles valdkonnas ettevõtjaks ning turundada oma tooteid interneti kaudu. Koolitus sobib tooteblogijatele.

Õppe alustamise nõuded: arvutioskus: tekstitöötlus, failide loomise ja salvestamise oskused, veebioskused (e-kirjad, veebiotsingud). Koolitusel osaleja peab võtma kaasa fotokaamera.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Loob vabavaralise veebiprogrammi abil oma turunduseesmärkidele vastava reklaammaterjali (fotoseeria käsitöötoodetest, kuulutus, plakat jms), kasutades selleks fotokaamerat ning fototöötluse põhitööriistu (nt Fotor, Canva).
  • Loob ja haldab vabavaralist meediakanalit või kodulehte (nt blogi, Facebook, Pinterest, Etsy) ning kasutab loodud reklaammaterjali käsitööesemete turundamisel.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Tootefotograafia. Tootefoto töövahendid. Kaamera põhiseaded, automaat- ja valmisrežiimid. Tootefoto kompositsioon. Valguse kasutamine tootefotograafias. Tootefoto taustad. Fototöötluse põhilised tööriistad.
  • Internetiturundus. Lihtsamate turundusmaterjalide kujundamine vabavaraliste programmide abil. Blogikeskkond kui vabavaraline koduleht. Facebooki ettevõtte lehekülje loomine ja postituste tegemine. Pinteresti kasutamine turunduslikeks tegevusteks. Etsy – keskkonna konto loomine ja kasutamisvõimalused.

Grupi suurus: 10 inimest

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.eeTeiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram