Käsitööesemete pildistamine ja veebiturundus

Koolitaja Heli Heimo
Koolitaja Aile Nõupuu

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 34 akadeemilist tundi (12 õppetundi auditoorset tööd ja 22 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolitaja Agni Laats

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Arvutiklass 301, õppeklass ja fotostuudio.

Koolituse läbiviimise aeg: 11.10 – 29.11.2017 (kolmapäeviti), kell 17:00 – 20:00 (4 õppetundi)

Koolitajad on Aile Nõupuu, Heli Heimo ja Agni Laats

 • Aile Nõupuu
  Aile oli aastatel 1993-2005 Taebla Kutsekeskkool käsitöö- ja kunstiõpetaja. Alates 2005 Haapsalu Kutsehariduskeskuse arendusjuht (HKHK turundustegevused, kooli kodulehe ja Facebooki administraator). Alates 2012 HKHK fotograafiaõpetaja. Aile on viinud läbi fotograafia algkursuseid (8 kursust) ning on Haapsalu Fotoklubi liige. Aastast 2015 arvutikoolituste kogemus (HKHK sisekoolitused). 2016 – “Käsitöötoodete ja teenuste turundus” koolitaja. Haridus: 1998 Tallinna Ülikool käsitöö- ja kodunduse õpetaja; 2011 Haapsalu Rahvaülikool fotograafia algkursus; 2012 EKA Avatud Akadeemia kujundusgraafika.
 • Heli Heimo
  Haapsalu Kutsehariduskeskuse välissuhete koordinaator. Alates 2015 arvutikoolituste kogemus (HKHK sisekoolitused). Väikeettevõtja (Nordfashion OÜ), käsitööesemete müük (sh Etsy keskkonnas).
 • Agni Laats
  “Juba lapsepõlves lummasid mind erinevad käsitööga seotud tegevused. 2015. aastal lõin oma brändi Agni FELT, sest mulle väga meeldib viltimine ning armastan seeläbi luua erinevaid tekstiilmaterjale ja rõivaid. Samal aastal sai loodud koduleht, e-pood Etsy-is, FB fännileht ning instagram. Sel aastal avasin oma viltimissalongi Lihula mõisas. Kõrghariduse olen saanud Tallinna Tehnikaülikoolitust majanduseriala õppides. 2011. aastal lõpetasin Haapsalu Kutsehariduskeskuse rahvusliku tekstiili erialal, samuti olen osalenud erinevatel turunduskoolitustel.”

Sihtrühm: käsitöö väikeettevõtjad, kellel puuduvad oskused toodete internetipõhiseks müügiks; käsitööga tegelevad kutseoskusteta inimesed, kellel on soov hakata selles valdkonnas ettevõtjaks ning turundada oma tooteid interneti kaudu. Koolitus sobib tooteblogijatele.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • Loob vabavaralise veebiprogrammi abil oma turunduseesmärkidele vastava reklaammaterjali (fotoseeria käsitöötoodetest, kuulutus, plakat jms), kasutades selleks fotokaamerat ning fototöötluse põhitööriistu (nt Fotor, Canva).
 • Loob ja haldab vabavaralist meediakanalit või kodulehte (nt blogi, Facebook, Pinterest, Etsy) ning kasutab loodud reklaammaterjali käsitööesemete turundamisel.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Tootefotograafia. Tootefoto töövahendid. Kaamera põhiseaded, automaat- ja valmisrežiimid. Ava-, säri-, ISO-seaded. Manuaalne pildistamine. Tootefoto kompositsioon. Valguse kasutamine tootefotograafias. Tootefoto taustad. Fototöötluse põhilised tööriistad. (15 t, 5 t auditoorne töö, 10 t praktiline töö).
 • Internetiturundus. Lihtsamate turundusmaterjalide kujundamine vabavaraliste programmide abil. Blogikeskkond kui vabavaraline koduleht. Facebooki ettevõtte lehekülje loomine ja postituste tegemine. Pinteresti kasutamine turunduslikeks tegevusteks. Etsy – keskkonna konto loomine ja kasutamisvõimalused. (19 t, 7 t auditoorne töö, 12 t praktiline töö).

Grupi suurus: 10 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 521 8963.

Õppekava

osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.ee. Teiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram