Kiilto koolitas HKHK õpilasi ja kohalikke ettevõtjaid

2. novembril toimus Haapsalu Kutsehariduskeskuses Kiilto Eesti OÜ hüdroisolatsioonikoolitus, kus osalesid HKHK ehituserialade õpilased ja kohalikud ettevõtjad.

Koolitusel käsitleti märja ruumi planeerimist ja ehitamist ning niiskesse keskkonda sobivaid tooteid. Osalejatele selgitati, kuidas seinu ja põrandaid ette valmistada, aluspinda kruntida ja hüdroisolatsiooni paigaldada ning näidati  õigeid töövõtteid trappide ja toruläbiviikude paigaldamisel ning nurkade hüdroisoleerimisel. Lisaks tutvustasid koolitajad hüdroisolatsioonitööde järelevalve nõudeid.

Plaatimise teema hõlmas õige plaadisegu valimist, plaatimistööde järjekorda ja töövõtteid, vuukimist, silikoonimist ja märja ruumi hooldust.

Koolituse praktilises osas valati põrand, hüdroisoleeriti näidisnurk, tihendati trapiümbrus ning näidati plaatimise ja vuukimise tööpõhimõtteid.

Koolitus oli suunatud edasimüüjatele ja ehitajatele, kes tahavad saada üldisemat ülevaadet Kiilto ehitusmaterjalidest ja nende kasutustehnoloogiatest.

Kiilto Eesti OÜ ja Haapsalu Kutsehariduskeskus on koostööpartnerid mitmes olulises  ehituseriala ettevõtmises.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram