Kliendikeskne teenindus

Koolitaja Eero Väin: “Ascultare disce, carpe diem!”

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: isikuareng

Koolituse läbiviimise koht: Haapsalu Kutsehariduskeskus, Ehitajate tee 3, Haapsalu

Koolituse läbiviimise aeg: 17.10. ja 18.10, kell 17:00 – 20:45  ja 31.10 ja 01.11, kell 17:00 – 20:45. Koolitus toimub kolmapäev ja neljapäev, 5 aka tundi korraga, õpperuumis 112.

Koolitaja on Eero Väin. Eero on lõpetanud Eesti Mereakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli eriala “Organisatsioon ja juhtimine”. Alates aastast 2017 õpib ta Haapsalu KHK loodusgiidi erialal. Koolitajana on ta tegutsenud aastast 2002.

Sihtrühm: teenindusvaldkonnast töötavad isikud, kes soovivad parandada klienditeenindusalaseid ja turismiinfo andmise oskuseid (sh 50+ vanuserühma kuuluvad isikud).

Õppe alustamise nõuded: nõudeid ei ole. Töö teenindusvaldkonnas.

Eesmärk ja väljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • tunneb oma ettevõtte tooteid ja teenuseid ning oskab neid külastajatele soovitada, lähtudes külastaja soovidest ja vajadustest, ning vajadusel abistab külastajat väljaspool turismiettevõtet pakutavate teenuste tellimisel, lähtudes klienditeeninduse tavadest;
 • loob külastajaga suheldes positiivse õhkkonna ja on teenindusvalmis, selgitab välja külastaja vajadused ja suhtleb aktiivselt;
 • annab külastajale korrektset piirkonda puudutavat informatsiooni.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Esmamulje tähtsus teeninduses
  rollimängud erinevate klienditüüpidega suhtlemisel
 • Külastajate ootused, soovid ja vajadused
 • Turismiettevõtete peamised sihtrühmad
  erinevate sihtrühmade ootuste, soovide ja vajaduste välja selgitamine
  toodete ja teenuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele. Praktiline ülesanne ettevõtte toodete ja teenuste vahendamises
 • Piirkonna peamised turismiettevõtted, peamised infokanalid
  informatsiooni otsimine erinevate sündmuste, ettevõtete jms külastajale huvi pakkuva kohta
  terviklahenduste pakkumine külastajale
  turismiinfokeskuse külastus

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele