Kodukoristuse põhitõed

Koolitaja Ivika Raudsepp

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: HKHK puhastusteeninduse klass, Ehitajate tee 7, Uuemõisa, Haapsalu. Õppeklassis on olemas kõik koolituseks vajalikud vahendid.

Õppekavarühm: koduteenindus

Koolituse läbiviimise aeg: 10.03.-16.04.2020, teisipäeviti ja neljapäeviti, kell 17:00-20:00 (4 akad tundi korraga). Kuid täpne graafik saadetakse osalejatele e-postiga.

Koolitajad on Ivika Raudsepp ja Marit Sillat. Ivika on HKHK  majutus- ja puhastusteeninduse kutseõpetaja, tal on puhastusteenindaja juhendaja 4. tase. Marit on HKHK klienditeeninduse kutseõpetaja, rakenduslik kõrgharidus (TLÜ), kelner tase 4 (2010).  Ta on Wiigi kohviku ja külaliskorterite juhataja ja pikaajaline täiskasvanute koolitaja ning läbinud andragoogika koolitus kutseõpetajale.

Sihtrühm: inimesed, kes pakuvad või kellel on soov tööturul pakkuda kodukoristuse teenust, ka. töötud, erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud ja ka aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

 • Koristab erinevaid ruume, kasutades õigeid koristustarvikuid, koristuskeemiat ja – meetodeid
 • Tunneb ära enamlevinumad pinnakattematerjalid, teab nende omadusi ja hooldusnõudeid
 • Planeerib koristustöid koostöös kliendiga, lähtudes koristustööde kuluarvestuse põhitõdedest  ja koostatud hinnapakkumisest

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

Koolitaja Marit Sillat
Koolitaja Marit Sillat
 • Töövahendite valimine
 • Koristusainete valik, doseerimise tähtsus
 • Puhastuse kuldreeglid, mustuse ja pinnakattematerjali tundmine, meetodi valik, ergonoomia
 • Koristuse planeerimine
 • Klienditeenindus: kriitika vastuvõtmine ja tagasiside kliendile, koostöö erinevate klientidega, rasked kliendid ja nendega toimetulek, kliendiga usaldusliku suhte loomine ja hoidmine
 • Tarvikute tööks ettevalmistamine, hooldamine.
 • Puhastusaine valimine, doseerimine ja ohutu kasutamine
 • Ressursside planeerimine ja hinnapakkumise koostamine. Koristusplaani koostamine

Grupi suurus: 10  inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram