Koka täiendõpe koos kutseeksamiks (kokk tase 4) ettevalmistamisega

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 140 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: HKHK peahoone, Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu. Õppeköök 123 (vahetusjalatsid on köögis kohustuslikud).

Õppekavarühm: kokandus

Koolituse läbiviimise aeg: juuni – 11. november 2020. Koolitus toimub teisipäeviti ja kolmapäeviti, üle nädala. Kell 17:00-21:00 (5 akad tundi korraga). Kuid täpne graafik saadetakse osalejatele e-postiga.

Koolitajad on HKHK kokandusvaldkonna kutseõpetajad. Kaire Raba, Tiina Sootalu, Riho Lepp, Lea Rand, Kersti Õim, Enna Kallasvee, Demo Kaev, Paap Pihelgas, Aili Tervonen jt.

Sihtrühm: kokana või abikokana töötavad erialase haridusega isikud kellel puudub kutsetunnistus (enamasti vanusegrupp 50+)  ja kellel on soov töötada koka erialal ning kes vajavad täiendavat ettevalmistust koka kutseeksamiks valmistumisel.

Õppe alustamise nõuded: kokana või abikokana töötav või koka erialase haridusega isik kellel puudub kutsetunnistus ja kellel on soov töötada koka erialal või kes vajab täiendavat ettevalmistust koka kutseeksami sooritamiseks.

Eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

 • Valmistab ette oma töökoha, lähtudes tööülesannetest, hoiab oma töökoha korras, planeerib köögi puhastustöid, lähtudes hügieeninõuetest ning planeerib oma tööaega, lähtudes meeskonna tööjaotusest, korraldades oma tööd ratsionaalselt vastavalt töökoormusele
 • Koostab erinevat tüüpi menüüd, lähtudes ettevõtte eripärast ja sihtrühmast ning arvestades õigusaktide nõudeid ja riiklikult heakskiidetud toitumise ja toidusoovitusi
 • Võtab vastu ja ladustab kauba vastavalt toiduhügieeni nõuetele, koostab tooraine- ja hinnakalkulatsioonid ja arvutab tooraine vajaduse ja toidu omahinna, lähtudes juhendist ja vormistab tehnoloogilisi kaarte, lähtudes juhendist.
 • Valmistab ja serveerib erinevaid roogasid tehnoloogilise kaardi alusel, katab ja teenindab erineva lauatüübiga toitlustust, järgides toiduhügieeninõudeid ja kasutab ohutuid töövõtteid

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

 • Töö planeerimine ja korraldamine
 • Töö planeerimine, enesekontrolli nõuded
 • Puhastustööd. Seadmed, väikevahendid
 • Menüü koostamine; tooraine- ja hinnakalkulatsioonid, menüüde koostamise põhimõtted erimenüüd (toidutalumatus jm)
 • Kaupade haldamine; nõuded kaupade haldamisele, laomajanduse põhimõtted, toidukaupade pakendid ja märgistused, realiseerimisajad, teksti- ja tabeltöötluse programmid, laoprogramm
 • Teenindus ja müük, kliendikeskne teenindamine, laudade tüübid, serveerimisviisid
 • Teeninduse ettevalmistus, klientide teenindamine tavateeninduses, teeninduse järeltoimingud
 • Kaupade haldamine. Kaupade vastuvõtt, kontroll, ladustamine
 • Töö planeerimine, töökoha korraldamine, seadmete, väikevahendite kasutamine ja puhastamine, käitlemisruumide puhastamine
 • Toidutoorme eeltöötlemine
 • Toitude valmistamine, salatid, supid, pearoogade põhikomponendid lihast, kanast, kalast,lisandid pearoogadele, kastmed,  magustoidud, plaadikoogid, joogid
 • Teenindus ja müük; teeninduse ettevalmistus, eelkatete koostamine, klientide teenindamine tavateeninduses, teeninduse järeltoimingud

Grupi suurus: 12  inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram