Koka täienduskoolitus – kala eeltöötlemine ja roogade valmistamise

Koolitaja Kaire Raba

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: kokandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Õppeköök 123

Koolituse läbiviimise aeg: 1., 2. aprill. 10., 11. aprill ja 17., 18. aprill, 22., 24. aprill, kell 17:00-21:00

Koolitajad on Kaire Raba ja Demo Kaev. Kaire on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli

Koolitaja Demo Kaev

(1995) toitlustusettevõtte juhtimise ja töökorraldamise erialal ja on keemiateaduskonna lõpetanud insener-tehnoloog toitlustusvaldkonnas. Ta on Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu  koolitus-  hindamiskomisjonide liige (2010). Restoran Grand Holm Marina projektijuht- restorani käivitaja. Koolitus- ja konsultatsioonifirma KR Food Consult OÜ juht.

Demo lõpetas HKHK-s koka eriala 2007. aastal ja omab koka kutsekvalifikatsiooni. Ta on olnud kokk terve oma tööelu, on töötanud väga erinevates toitlustussektorites – olnud restoranides kokk, aidanud välja töötada kalatööstust ja pidanud ise kohvikuid ning restorani. Osalenud mitmetel kutsevõistlustel  ja saanud esimese koha vabariiklikel noorkokkade kutsevõistlusel. On omandanud  Soomes kalatehnoloogi kutse, lõpetanud Livia College in Finland 2011-2012. Demo on töötanud paljudes tuntud Eesti restoranides kokana ja täiendanud ennast Itaalias Milanos, töötades maailmakuulsa peakoka Paolo Sari käe all.

Sihtrühm: abikokad, kokad või teised erialase tasemehariduseta toitlustusteeninduses töötavad täiskasvanud, kes soovivad toiduvalmistamise valdkonnas oma teadmisi ning oskusi täiendada ja parandada. Aga ka erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad töötada toitlustusettevõttes (sh nt hooajaliselt või ka osalise koormusega) või saada täiendavaid tööalaseid teadmisi.

Õppe alustamise nõuded: soovitav on seos toitlustusvaldkonnaga.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • oskab valida erinevate kalaliikide vahel ja kasutada neid menüü koostamisel ja toidukordade planeerimisel
  • roogib erinevaid Eesti vetest püütud kalu, arvestades tööohutuse- ja toiduhügieeninõudeid
  • valmistab toiduvalmistamise põhitehnoloogiaid kasutades kvaliteedi ja toiduhügieeni nõuetele vastavaid roogasid kalast

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas:

  • Tooraine tundmine (erinevad kalaliigid) ja selle kasutamise võimalused roogade valmistamisel, lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest.
  • Kalade eeltöötlemine ja töötlemine. Rookimine.
  • Seadmed ja töövahendid kalaroogade valmistamisel. Kuumtöötlus.
  • Hügieeninõuded. Tehnoloogilise kaardi koostamine.
  • Kalaroogade valmistamine ning serveerimine: eelroogade ja pearoogade valmistamine ja sobivate lisandite valmistamine ja serveerimine. Kvaliteet.

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram