Koka täienduskoolitus – magustoidud

Koolitaja Kaire Raba

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: kokandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu. Õppeköök 123

Koolituse läbiviimise aeg: 

28.11, kell 17:00-21:00 teooria 113
4.12, kell 17.30-21:00, õppeköök 123
5.12, kell 17:00-20:00
11.12, kell 17.30-21:00
12.12, kell 17:00-21:00
18.12, kell 17.30 -20:00
19.12, kell 17:00-21:00

Koolitajad on Kaire Raba ja Alar Aksalu. Kaire on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikool (1995) toitlustusettevõtte juhtimise ja töökorraldamise ja on keemiateaduskonna lõpetanud insener-tehnoloog toitlustusvaldkonnas. Ta on Eesti Hotellide – ja     Restoranide liidu  koolitus-  hindamiskomisjonide liige (2010). Black Garlik OÜ, Restoran Grand Holm Marina. Projektijuht- restorani käivitaja. Alar on Georg Ots spaa  restorani peakokk, ta on kokandust õppinud täiendavalt Taanis ja teistes Skandinaavia riikides.

Sihtrühm: abikokad, kokad või teised erialase tasemehariduseta toitlustusteeninduse valdkonnas töötavad täiskasvanud, kes soovivad toiduvalmistamise valdkonnas oma teadmisi ning oskusi täiendada ja parandada. Aga ka erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad töötada toitlustusettevõttes (sh nt hooajaliselt või ka osalise koormusega) ja saada täiendavaid tööalaseid teadmisi.

Õppe alustamise nõuded: soovitav on seos toitlustusvaldkonnaga.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • kasutab uudseid tehnoloogiaid, seadmeid ja vahendeid ning järgib toidu tehnoloogilist kaarti ja hügieeninõudeid magustoitude valmistamisel;
  • valib õige tooraine ja valmistab erinevaid tervislikke magustoite, desserte ja järelroogasid, õigeid töövõtteid kasutades ning koostab kalkulatsiooni-ja tehnoloogilise kaardi.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Magustoitude liigitus ja erinevate magustoitude menüüdesse sobitamine, hügieeninõuded (4 audi)
  • Tooraine tundmine ja selle kasutamise võimalused roogade valmistamisel lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest.
  • Õigete seademte ja töövõtete kasutamine magustoitude valmistamisel.
  • Erinevate magustoitude valmistamine ning serveerimine

Grupi suurus: 12  inimest

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram