Koka täienduskoolitus- rahvustoidud

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Registreerin koolitusele

Aili Tervonen (Mag.) on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli kodumajanduse eriala, kutseõpetaja HKHKs alates 2001. aastast.
Koolitaja Aili Tervonen
Tiina Sootalu on lisaks kokanduse erialale lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika. Kutseõpetaja HKHK-s alates 2005. aastast. EHRL Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige alates 2009. aastast. Tal on kokk tase IV kutsekvalifikatsioon.
Koolitaja Tiina Sootalu

Koolituse maht: 36 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: kokandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. HKHK õppeköök 123 ja õppeklass 103.

Koolituse läbiviimise aeg: 01.03-04.04.18, kell 17:00-20:00 (teooria), 17:00-20:45 (praktiline õpe)

Koolitajad on Tiina Sootalu ja Aili Tervonen.  Aili Tervonen (Mag.) on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli kodumajanduse eriala, kutseõpetaja HKHKs alates 2001. aastast. Tiina Sootalu on lisaks kokanduse erialale lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika. Kutseõpetaja HKHK-s alates 2005. aastast. EHRL Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige alates 2009. aastast. Tal on kokk tase IV kutsekvalifikatsioon.

Sihtrühm: toitlustus- ja majutusettevõtete töötajad, turismiarendajad, inimesed kes koostavad menüüsid, kokad ja teenindajad. Kvalifikatsiooniga ja kvalifikatsioonita töötajad (50+ vanuses).

Õppe alustamise nõuded: töö turismisektoris

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • Oskab analüüsida menüüsid kultuurilisest aspektist lähtuvalt ja hinnata maitsete sobivust, et jääda roogade valikute koostamisel hea kultuurilise tava piiridesse.
 • Oskab rikastada ettevõtte menüüd tuntumate rahvusköökide (Vene, Vahemeremaade ja Aasia maade) toitude ja jookidega.
 • Valmistab rahvustoite, kasutades vastavale rahvusköögile omaseid tooraineid ja toiduvalmistamise tehnoloogiad.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Maailma rahvusköökide mõju kohalikus toitlustuses (4 auditoorset tundi).
  Ülevaade toitlustusettevõtete menüüdest, mis on hetkel pakkumisel. Menüüde rahvuslike mõjude analüüs. Arutelu toidukultuuride segamisest ettevõtte menüüs. Ülevaade tuntumatest toidukultuuride piirkondadest maailmas. Roogade ortograafia.
 • Vene, Vahemere ja Aasia maade toidukultuur (12 auditoorset tundi)
  Toidukultuurile omased toorained, tehnoloogiad ja klassikalised toidud koos tekkelugudega.
 • Toitude ja jookide valmistamine, kasutades rahvusköögile omaseid tooraineid ja toiduvalmistamise tehnoloogiaid (20 praktilist tundi).
  Vene rahvusköögi toidud ja joogid. Vahemere maade toidud ja joogid. Aasia maade toidud ja joogid.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.eeTeiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram