Kontoritarkvara praktiline kasutamine baastasemel

Koolitaja Avo Joorits

Koolituse maht: 180 akadeemilist tundi (100 õppetundi auditoorset tööd ja 60 õppetundi on praktilist õpet. Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides on 20 õppetundi)

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise koht: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Astangu 27, Tallinn.

Koolituse läbiviimise aeg: algus 3. september, kell 13:00, edaspidi esmaspäeviti kell 9:00 – 14:25 ja teisipäeviti 10:35 – 16:00

(38. nädalal graafik erineb tavapärasest. Koolitus toimub  esmaspäev  kl 13 – 16, teisipäev kl 10.30 – 16 ja kolmapäev kl  9 – 12)

 

Koolitaja on Avo Joorits, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse IT õpetaja.  Avo töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses alates 1996. aastast IT valdkonnas õpetajana. Lõpetanud (1977) Tallinna Polütehnilise Instituudi (TTÜ)  eriala „Ehituskonstruktsioonide- ja detailide tootmine“. Lõpetanud 1984 Tartu Ülikooli “Tööstuspsühholoogia“ eriala ning läbinud Tartu Ülikooli „Informaatika õpetajate kutsekursused“  ja „Pedagoogikakursuse“ (1999-2002).

Sihtrühm: tööealised isikud, kes vajavad teksti-, tabel- ja esitlusprogrammi lisavõimalusi oma tööülesannete efektiivsemaks täitmiseks ning oma töö dokumenteerimiseks.

Eesmärk ja väljund:

  • Kasutab kontoritarkvara teksti-, tabel- ja esitlusprogramme koos lisavõimalustega oma tööülesannete paremaks täitmiseks.
  • Kasutab pilveteenuseid ja koostöövahendeid dokumentide jagamiseks ning ühistööks ning info hankimiseks ja jagamiseks.
  • Nõustab teisi kasutajad tarkvara kasutamisel baastasemel lähtudes juhendist.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas): 

  • Rakendustarkvara ülevaade ja failihaldus
  • Pilveteenused
  • Tekstitöötlus
  • Esitlusgraafika
  • Tabelarvutus
  • Internet
  • Grupitöö tarkvara

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine Kristina Holenev, info@astangu.ee, 687 7231,  5683 2430 või  koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 5081016.

Õppekava

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus.