Kontoritarkvara praktiline kasutamine baastasemel

KOOLITUST EI TOIMU

Koolituse maht: 160 õppetundi

Koolitaja Avo Joorits

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise koht ja registreerimine: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Astangu 27, Tallinn. Õpe toimub arvutiklassis, mis on mõeldud koolituste läbiviimiseks. Olemas on kõik toetavad abivahendid.

Koolituse läbiviimise aeg: september 2020. Graafiku annab koolitaja esimesel kohtumisel

Koolitajad on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse õpetajad.

Koolitaja on Avo Joorits, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse IT õpetaja.  Avo töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses alates 1996. aastast IT valdkonnas õpetajana. Ta on lõpetanud (1977) Tallinna Polütehnilise Instituudi (TTÜ)  eriala Ehituskonstruktsioonide- ja detailide tootmine ja  Tartu Ülikooli Tööstuspsühholoogi eriala. Läbinud Tartu Ülikooli „Informaatika õpetajate kutsekursused“  ja „Pedagoogikakursuse“ (1999-2002).

Sihtrühm: tööealised isikud, kes vajavad teksti-, tabel- ja esitlusprogrammi lisavõimalusi oma tööülesannete efektiivsemaks täitmiseks ning oma töö dokumenteerimiseks

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutamise algoskused.

Eesmärk ja väljund
Koolituse lõpuks õppija:

  • Kasutab kontoritarkvara teksti-, tabel- ja esitlusprogramme koos lisavõimalustega oma tööülesannete paremaks täitmiseks
  • Kasutab pilveteenuseid ja koostöövahendeid dokumentide jagamiseks ning ühistööks ning info hankimiseks ja jagamiseks
  • Nõustab teisi kasutajad tarkvara kasutamisel baastasemel lähtudes juhendist

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Rakendustarkvara ülevaade ja failihaldus
  • Pilveteenused
  • Tekstitöötlus
  • Esitlusgraafika
  • Tabelarvutus
  • Internet ja grupitöö tarkvara

Grupi suurus: 7 inimest

Info ja registreerimine Kristina Holenev, info@astangu.ee, 687 7231,  5683 2430 või koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 5081016.

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram