Kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid

Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, julgust ning igapäeva elu kõrvalt on see suur väljakutse. Meie ümber on aga inimesi, kes leiavad jõu ning aja, et erinevate takistuste kiuste uuesti õpinguid alustada või end täiendada.

Sel aastal viib Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras konkurssi läbi kahes kategooriasaasta õppija ja meie linna või valla õpitegu.

Ootame esitama aasta õppija kandidaadiks neid inimesi, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed, osalenud täienduskursustel või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu.

Sel aastal soovime tunnustada ka õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Meie valla või linna õpitegu on nominatsioon, kuhu sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad teod ning mis aktiivsete kogukonna liikmete toel teoks saavad. Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Hille Ilves kutsub üles kohalike omavalitsusi täiskasvanud õppijaid märkama: „Kohalikel omavalitsustel on suurepärane võimalus toetada ning märgata täiskasvanud õppijaid, kohalikke inimesi, kes tegelevad enese täiendamisega ja uute oskuste omandamisega. Kindlasti saavad need inimesed oma eluga paremini hakkama ning on ka kohalikul tasandil aktiivsemad.”

Konkurssi korraldava Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras koordinaator Monica Marfeldt kutsub üles märkama ja kandidaate esitama: „Tunnustuse saanud õppijate lood ja õpiteod on paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist,” sõnas Marfeldt.

2018. aasta õppija tiitliga pärjatud Oksana Kurvits omandas keskhariduse Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis, sellele järgnesid õpingud Järvamaa kutsehariduskeskuses ja praegu õpib ta Lääne-Virumaa rakenduskõrgkoolis. Oksana julgustab kõiki õppima. „Tuleb üle olla oma hirmudest ja astuda esimene samm, kui sa selle sammu teed oled juba võitja. Haridus annab nii majandusliku kui ka emotsionaalse kindluse,” põhjendas Oksana.

Täiskasvanud õppijate ja õpitegude tunnustamine on üks osa oktoobris toimuvast traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast, mille ajal on fookuses täiskasvanuna õppimine. Aasta õppijat ja õpitegusid tunnustatakse 1. novembril täiskasvanud õppijate foorumil.

Kandidaate saab esitada 10. juunini 2019 veebilehel. 
Eelmiste aastate edulugudega saab tutvuda Andrase kodulehel.

Lisainfo:

Ingrit Kera
Läänemaa koordinaator
koolitused@hkhk.edu.ee, tel 5081016

Monica Marfeldt
monica@andras.ee
621 1670

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram